OBOS Energi

OBOS Energi har ansvar for OBOS´ satsning innen vannkraft og miljøvennlig energi.

Lite fossefall i Maridalen, Hammeren Kraftstasjon som gir grønn og ren energi til OBOS-medlemmer.
Foto Ivan Rios / nyebilder.no

OBOS eier selskapet OBOS Energi AS som utvikler og bygger ut små vannkraftverk.

Selskapet har en portefølje med eierandeler i 20 utviklingsprosjekter, og har ett kraftverk i drift. Kvitno kraftverk (32 GWH) ble ferdigstilt våren 2015, og offisiell åpning ble holdt den 2. juli. Totalt har OBOS Energi AS en portefølje på cirka 390 GWh.

Vi har som målsetning å utvikle vannkraftproduksjon tilsvarende 650 GWh årlig, noe som tilsvarer forbruket til over 40 000 boliger. 

På sikt skal investeringen gjøre OBOS selvforsynt med miljøvennlig energi, og man ønsker også å tilby fornybar kraft til medlemmer og kunder. I tillegg til å oppfylle vår miljøstrategi forventer vi at investeringen vil gi en solid og langsiktig økonomisk avkastning for OBOS-konsernet. 

Ta kontakt med oss!

Vi ønsker kontakt med grunneiere eller andre med gode prosjekter. Som samarbeidspartner er OBOS finansielt sterk. Vi og våre samarbeidspartnere har meget god kompetanse på utvikling og drift av vannkraftverk.


Øystein Worren

E-post: oystein.worren@obos.no
Tlf: 22 86 57 09
Mobil: 93 43 33 74


Marius Asheim

E-post: marius.asheim@obos.no
Tlf: 22 86 83 20
Mobil: 41 55 70 43

Ingrid Amundsen Welde

E-post: ingrid.amundsen.welde@obos.no
Mobil: 94 35 68 57'


Sveinung Rud

E-post: Sveinung.rud@obos.no
Mobil: 92 26 64 09