Hopp til innholdet
Forvaltning

Klar for snø og kulde?

Vinteren står for døra, med snøfall, kulde og glatte veier. Er ditt boligselskap vinterklart?

Med vinter, snø og kulde følger det også mange ekstraoppgaver for styret.

Allerede nå i høst, før snøen har lagt seg, kan det være smart å ta en befaringsrunde i boligselskapet sammen med firmaet man har avtale om brøyting og strøing med, slik at begge parter har klart for seg, når det skal brøytes og strøes, og hvor snøen skal kjøres bort.

I løpet av høsten samler det seg ofte løv og skitt som tetter igjen sluk, nedløpsrør og takrenner, noe som i sin tur kan øke faren for frostspreng senere i vinter.

Hva bør styret fikse i høst, før vinteren?

 • Rens takrenner.
 • Sjekk at varmekablene i takrenner og nedløp fungerer, hvis dere har slike.
 • Sjekk at taknedløpene er hele og at de leder vann bort fra bygget.
 • Steng utekraner og tøm dem for vann.
 • Fyll opp strøkasser med singel.
 • Sørg for å ha brøyteavtale med strøing hvis man ikke selv brøyter eller strør områdene.
 • Ha gode rutiner for fjerning av snø på tak og for strøing av gangveier. Gode rutiner minker sannsynligheten for at styret blir sittende med erstatningsansvaret hvis folk, biler eller annet blir skadet ved at snø faller fra tak eller at de sklir på gangveiene.

Hva bør styret minne beboerne på?

 • Rense sluket på balkongen.
 • Være forsiktig ved lufting av radiatorer. Det er fort gjort å skru ventilen og skruen helt ut. Pass på at det ikke gjøres, da blir det lekkasje.
 • Sørge for god ventilasjon av leiligheten, selv om det er kaldt ute. Dårlig ventilasjon kan gi kondens mot vinduer og kalde yttervegger. Det kan igjen gi gode vilkår for muggsopp.
 • Når/hvis det kommer snø må denne fjernes fra terrassen så godt det går. Snøsmelting i kombinasjon med tette terrassesluk er årsak til mange vannskader. Smeltevannet tar minste motstands vei vekk fra terrassen. Sørge for at minste motstands vei ikke er inn gjennom leiligheten.
 • Sørg for å ha på varme i huset/leiligheten. Selv når man skal reise bort må det stå på såpass med varme at rørene ikke fryser. Vann utvider seg når det fryser. Når utvidelsen skjer i rør, sprekker rørene. Når vannet tiner i rør som er sprukket blir det lekkasje.

Synes du dette var interessant?

Se flere nyheter her