En gave til Oslo by

OBOS på Operataket er en gave til Oslo by.

Bilde av tre jenter som hopper på Operataket.

I OBOS jobber vi for å gi tilbake til våre medlemmer, og vi har lang tradisjon for å støtte kulturlivet. Gjennom OBOS på Operataket gjør vi begge deler. 

Konsertbilletten koster 125 kroner per stykk, og inntektene går uavkortet til ideelle prosjekter for barn og unge i Oslo. 

1 million kroner deles ut

Totalt skal cirka 1 millioner kroner fra OBOS på Operataket deles ut til gode formål i Oslo. Den nøyaktige summen vil være avhengig av antall solgte billetter.

For å finne gode formål å støtte, har vi bedt om gode forslag. Fristen for å søke om midler var 1. august, og vi har fått inn mange gode forslag. Takk til alle dere som bare bidratt! Hvilke formål som mottar støtte vil offentliggjøres på et senere tidspunkt. 

Ja, jeg vil søke om støtte til et godt formål i Oslo