Hva skjer når ÅBO og OBOS fusjonerer?

Ålesund Boligbyggelag blir en del av OBOS fra 1. oktober. Her oppsummerer vi de viktigste endringene i forbindelse med fusjonen.

Kontaktinformasjon

Telefon: 02333
E-post: nordvest@obos.no
Medlemsservice: medlemsservice@obos.no
Besøksadresse: OBOS Nordvest, Keiser Wilhelms gate 22 (samme sted som før).
Hjemmeside: obos.no 


Medlemsblad

OBOS-bladet er det nye medlemsbladet. Dette sendes ut ni ganger i året, og tidligere ÅBO-medlemmer får sitt første OBOS-blad (nr. 6), i postkassen sammen med brev og informasjonsbrosjyre allerede i slutten av september. 

OBOS-bladet nr 7 blir postlagt medio oktober og inneholder nytt medlemskort.

ÅBO-magasinet utgår. Siste utgave ble sendt ut i slutten av august.


Medlemskap

Alle eksisterende ÅBO-medlemmer blir medlemmer i OBOS. Alle vil få nytt medlemsnummer og medlemskort. Medlemskort med nytt medlemsnummer sendes ut i midten av oktober sammen med OBOS-bladet.

Har du medlemskap i både OBOS og ÅBO, kan du overføre det ene til en slektning i henhold til reglene for overføring eller bytte av medlemskap.


Ansiennitet

På mange områder vil ansiennitetsprinsippet du kjenner fra ÅBO videreføres i OBOS. Det er imidlertid noen endringer:

  • Ved bruk av forkjøpsrett på brukte boliger i medlemslag* får man tilbake sin opprinnelige ansiennitetsdato etter tolv måneder.
  • Ved kjøp i prosjekt vil det være egne ansiennitetsregler.

*Medlemslag er borettslag med krav til medlemskap.


Kontingent

Årskontingenten er på 200 kroner. Faktura for dette sendes sammen med OBOS-bladet i februar. For deg som bor i medlemslag vil kontingent for hovedeier bli trukket via borettslaget. For medeier vil kravet bli trukket på felleskostnader i mars.


Medlemsfordeler

En rekke nye fordeler blir tilgjengelig for deg via OBOS. Vi vil spesielt trekke frem OBOS-banken og OBOS Forsikring. I medlemspakken som sendes ut i midten av oktober vil du motta et spesialtilbud fra OBOS-banken. Du kan selvsagt også ta kontakt direkte med banken allerede nå!

Som nybakt OBOS-medlem har du nå også forkjøpsrett på samtlige OBOS-leiligheter over hele landet, cirka 87 000 boliger totalt. I tillegg kommer en lang rekke tilbud innen bolig, kultur og fritid – både i Ålesund og i resten av landet.


Fordelskortet

Fra 1. oktober har alle medlemmene tilgang på medlemsfordelene til OBOS. Nytt medlemskort sendes ut i løpet av oktober, men medlemskortet i ÅBO kan benyttes frem til nytt medlemskort er mottatt. Mulighet for registrering av medlemskortet i betalingsterminaler hos ÅBO sine samarbeidspartnere vil derimot opphøre etter 1. oktober.

Fordelskortet fra ÅBO utgår, inkludert avtale om bonusregistrering. Mange medlemmer har samlet små og store bonuser gjennom bruk av medlemskortet. Nå er det en god ide å hente ut disse!

Som følge av fusjonen med OBOS vil ÅBO utbetale bonus som medlemmene har til gode i begynnelsen av oktober. Det er derfor viktig at du nå registrerer eller oppdaterer kontonummer for utbetaling av bonus i medlemsprofilen din på fordelskortet.no/alesund. Da vil du automatisk få overført bonus til din bankkonto etter 1. oktober.


Felleskostnader/husleie

Fra oktober måned vil det være et nytt mottakskontonummer på faktura. Som hovedregel vil ny forfallsdato på faktura bli den 1. hver måned. Som vanlig vil felleskostnader gjelde for perioden fra den første i måneden.


Forkjøpsrett

Avdeling Forkjøp hos OBOS, Oslo vil avklare forkjøpsrett fra 1. oktober. Boligene kunngjøres fortløpende på obos.no/boliger-med-forkjopsrett. Avklaring av forkjøpsrett, salg og eierskifte sendes til forkjop@obos.no. NB! Dette gjelder kun for medlemslag hvor det er krav til medlemskap for eier.