OBOS-medlemmer trenger ikke melde adresseendring

Nye kommuner og adresser fra 1. januar

Fra og med 1. januar 2020 skjer det store endringer i fylkes- og kommunestrukturen i Norge. Både kommune- og fylkesantallet justeres ned, og fra 2020 vil det være 356 kommuner og 11 fylker inkludert Oslo. I tillegg vil det også bli noen grensejusteringer.

OBOS forvalter ca. 2 000 selskaper i hele landet, og vi har ca. 500 000 adresser som må oppdateres.

Dersom du er OBOS-medlem trenger du ikke melde adresseendring til oss, vi oppdaterer alle adresser fortløpende etter 01.01.2020.

Lukk

Informasjonsmøte for Badstuvegen

Tid: Tirsdag 27. mai, kl. 18.00
Sted: Bakeriet, Brugata 10 i Brumunddal

Forkjøpsrett: Etter informasjonsmøtet kan OBOS-medlemmer benytte seg av forkjøpsrett ved å gi forpliktende kjøpetilbud på den boligen de ønsker å kjøpe. Frist for å benytte forkjøpsretten er fredag 6. juni, kl. 13.00

På informasjonsmøtet vil du få mer informasjon om boligene, området og kjøpsprosessen.

Velkommen!

Ja, jeg vil delta på informasjonsmøtet for Badstuvegen.


Dersom du svarte ja på spørsmålet over, vennligst fyll inn ditt medlemsnummer i OBOS:
Bekreft at du ikke er en robot før du trykker «Send»