Slik ser de for seg nye Marienlyst

Hvordan kan Marienlyst bli etter at NRK har flyttet? Vi ba om innspill – og fikk mange og gode svar.

Illustrasjon: White arkitekter - Luxigon
Illustrasjon: White arkitekter - Luxigon

OBOS, sammen med det svenske eiendomsselskapet Balder og Oslo Pensjonsforsikring, ønsker å kjøpe den over 80 mål store NRK-tomten. Nye Marienlyst skal ikke bare får mange nye boliger, men også attraktive møteplasser, grøntarealer og andre tilbud til glede for nabolaget og resten av byen.

– Vi vil involvere nærmiljøet og andre interesserte så tidlig som mulig. Målet er å skape et attraktivt område som styrker nabolaget og samtidig blir attraktivt å besøke for resten av byens befolkning. Vi vil lytte til innspill og ideer som kan løfte prosjektet. NRK-området skal bli et fantastisk sted å bo, jobbe og leve, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS.

Med dette som bakgrunn inviterte budgiverne nylig til åpent innspillsmøte og workshop for barn og studenter i klubbhuset til Frigg på Marienlyst. Rundt 60 engasjerte deltakere bidro med spørsmål, innspill og ideer til hvordan området kan utvikles til beste for byen. Mange har i tillegg sendt inn sine forslag og synspunkter direkte.   

Her kan du lese rapporten fra innspillsmøtet

Noen av innspillene – i kortform:

  • Bygg boliger for alle
  • Ivareta sosialt mangfold
  • Lag grønne områder
  • Skap innbydende byrom
  • Områder for aktivitet
  • Trygge skoleveier 
  • Flere skole- og barnehageplasser
  • Kulturtilbud
  • Gode møteplasser

Du kan fortsatt gi dine innspill i skjemaet nederst på siden. 

Her kan du lese mer om prosjektet

 

Hvordan skal Marienlyst bli? Gi dine innspill!