Oppdatering pågår

Våre digitale bygningsarbeidere oppdaterer forkjøpsboligsidene. Vi beregner å være på lufta igjen cirka kl 13. Vi beklager ev. ulemper dette medfører.

Lukk

Slik ser de for seg nye Marienlyst

Hvordan kan Marienlyst bli etter at NRK har flyttet? Vi ba om innspill – og fikk mange og gode svar.

Illustrasjon: White arkitekter - Luxigon
Illustrasjon: White arkitekter - Luxigon

OBOS, sammen med det svenske eiendomsselskapet Balder og Oslo Pensjonsforsikring, ønsker å kjøpe den over 80 mål store NRK-tomten. Nye Marienlyst skal ikke bare får mange nye boliger, men også attraktive møteplasser, grøntarealer og andre tilbud til glede for nabolaget og resten av byen.

– Vi vil involvere nærmiljøet og andre interesserte så tidlig som mulig. Målet er å skape et attraktivt område som styrker nabolaget og samtidig blir attraktivt å besøke for resten av byens befolkning. Vi vil lytte til innspill og ideer som kan løfte prosjektet. NRK-området skal bli et fantastisk sted å bo, jobbe og leve, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS.

Med dette som bakgrunn inviterte budgiverne nylig til åpent innspillsmøte og workshop for barn og studenter i klubbhuset til Frigg på Marienlyst. Rundt 60 engasjerte deltakere bidro med spørsmål, innspill og ideer til hvordan området kan utvikles til beste for byen. Mange har i tillegg sendt inn sine forslag og synspunkter direkte.   

Her kan du lese rapporten fra innspillsmøtet

Noen av innspillene – i kortform:

  • Bygg boliger for alle
  • Ivareta sosialt mangfold
  • Lag grønne områder
  • Skap innbydende byrom
  • Områder for aktivitet
  • Trygge skoleveier 
  • Flere skole- og barnehageplasser
  • Kulturtilbud
  • Gode møteplasser

Du kan fortsatt gi dine innspill i skjemaet nederst på siden. 

Her kan du lese mer om prosjektet

 

Hvordan skal Marienlyst bli? Gi dine innspill!