VR-visning i Kværnerbyen

Nå kan du gå på virituell visning i to utvalgte leiligheter i vårt boligprosjekt Kværnerdammen. Besøk vårt visningssenter i Kværnerbyen for å teste brillene selv!