Knøtte-musikk på Løren

Med støtte fra OBOS gir tilbake kan Refstad og Løren skoles musikkorps yngste deltagere få et bedre tilbud.

Med horn og fløyter skal Knøttekorpset være med å vekke unge musikanter på Ulven
Med horn og fløyter skal Knøttekorpset være med å vekke unge musikanter på Ulven Foto: Løren skoles musikkorps

Av: Madeleine Vehre Navekvien

Korpset har base på Refstad skole og rekrutterer nå både fra Refstad og gjenåpnede Løren Skole. Korpset består av Knøttene, Aspirantene, Juniorkorps og Hovedkorps. Undervisningen foregår i Aktivitetsskoletiden for de yngste.

Tilbud til de yngste

I høst fikk Refstad og Løren knøttekorps støtte fra OBOS gir tilbake. Dette er med å gjøre det mulig for korpset å gi et tilbud til de aller yngste barna på Løren skole. De får dermed et eget knøttekorps på Løren – I tillegg til knøttekorpset med base på Refstad.

 – Vi er i gang med 24 nye knøtter i korpset. Det er 10 elever fra Løren skole, i tillegg er det 12 elever fra Løren Skole i aspirantkorpset og 4 i juniorkorpset, forteller Hanne Opsahl Austad styremedlem i Løren skoles musikkorps.

Kortere ventelister

Støtten har redusert ventelisten for barn som ønsker å starte i korps, i tillegg til at de yngste barna bade på Refstad og Løren får musikkundervisning på sin egen skole. 

 - Løren skoles musikkorps skal være en utviklingsarena for barn som har ambisjoner om å bli profesjonelle musikere, så vel som for barn som ønsker et fellesskap hvor lagarbeid, mestring og musikkglede står i fokus, sier Oppsahl Austad.

Løren skoles musikkorps er blitt et viktig tiltak for lokalmiljøet, for strøket og for skolene.

AspirantOBOS_korpset1 (2) obos.no

I begynnelsen av november 2017 hadde det nye knøttekorpset sin første offisielle konsert.

Se andre prosjekter som har fått støtte fra OBOS gir tilbake

Søk om støtte fra OBOS gir tilbake