Kan jeg eie flere OBOS-boliger?

Hovedregel

OBOS ønsker at flest mulig av medlemmene skal få oppfylt sitt ønske om å eie en egen bolig. Derfor er hovedregelen at du ikke kan eie mer enn én bolig i et borettslag tilknyttet OBOS. 

Dersom du allerede eier en bolig i et OBOS-borettslag på det tidspunktet hvor du kjøper en ny, er hovedregelen at du må selge den gamle. 

Unntak

Du kan eie inntil to boliger i borettslag tilknyttet OBOS, dersom:

  • den ene boligen er en fritidsbolig. Boligen må inngå i et borettslag som, ifølge vedtektene, har til formål å gi andelseiere bruksrett til fritidsbolig i lagets eiendom.
  • den ene boligen er en pendlerbolig som du trenger på grunn av arbeid eller virksomhet. Avstanden mellom arbeidssted og hjem må være så stor at dagpendling ikke er praktisk.
  • bruken av den ene boligen overlates til din ektefelle, en slektning i rett opp- eller nedstigende linje for deg selv eller ektefellen din eller et fosterbarn –  slik det er beskrevet i loven om borettslag § 5-6 1. ledd, nr 3 (lovdata.no). Merk: Dersom du har brukt forkjøpsretten din til å kjøpe en ny bolig i et OBOS-borettslag, kan du som regel ikke overføre den gamle boligen til en av dine familiemedlemmer uten at det utløser forkjøpsrett. 

Øvrige forutsetninger

Kun én av boligene kan kjøpes ved hjelp av forkjøpsretten, og boligene må tilhøre ulike borettslag. Det er ikke mulig å eie to boliger i samme borettslag.

Lurer du på noe?

Ta kontakt med oss på telefon 22 86 55 00 dersom du er usikker på hva som gjelder i ditt tilfelle, eller om du har andre spørsmål.