Slik fungerer forkjøpsretten på nye OBOS Block Watne-boliger

OBOS-medlemmer får velge og kjøpe bolig før ikke-medlemmer den dagen salget av nye boliger i OBOS Block Watnes boligprosjekter starter. Den som har vært medlem lengst får velge bolig først (ansiennitetsprinsippet).

Etter at medlemmene har valgt og kjøpt boliger ved salgsstart, er det fritt fram for hvem som helst å kjøpe boligene som fortsatt er ledige.

Slik bruker du forkjøpsretten

1. Sjekk OBOS-medlemsskapet ditt

Du må være OBOS-medlem og ha betalt kontingenten før du kan bruke forkjøpsretten. Status for kontingenten kan du sjekke på Min side eller ved å ringe 22 86 59 90.

2. Skaff finansiering

Når du skal kjøpe en bolig, må vi vite at du har hele finansieringen i orden. Du må derfor skaffe dokumentasjon på finansieringen, for eksempel et finansieringsbevis, lånebevis eller en e-post fra banken som bekrefter finansieringen.

OBOS-banken tilbyr ekstra god rente på lån til helt ny bolig, og hjelper deg også gjerne med å skaffe finansieringsbevis.

3. Meld forkjøp innen fristen – det er gratis og ikke bindende!

Du må ha meldt interesse for å bruke forkjøpsretten innen en gitt frist før salget av boligene starter. Fristen annonseres i god tid på obosblockwatne.no

4. Delta på salgsstart

Salgsstart gjennomføres som regel med et salgsmøte, ofte på et av OBOS Block Watnes kontorer. På salgsmøtet får du først vite mer om boligene og kjøpsprosessen. Deretter velger og kjøper de interesserte boliger etter tur. OBOS-medlemmer velger før ikke-medlemmer. Og den som har vært medlem lengst, får velge først.

Hvor og når salgsmøtet foregår vil du tydelig se på boligprosjektets sider på obosblockwatne.no.

Har du spørsmål om forkjøpsretten?

Vi hjelper deg gjerne! Ring oss på 22 86 59 90, eller bruk medlem@obos.no. Du kan også kontakte salgsansvarlig for boligprosjektet du er interessert i.

Illustrasjonsbilde av hus med grønn plen og blå himmel

Finn din bolig

Alle nye OBOS Block Watne-boliger presenteres på obosblockwatne.no. Forkjøpsretten gjelder kun ved salgsstart.