Slik fungerer forkjøpsretten for nye boliger fra Solon Eiendom

OBOS-medlemmer får velge og kjøpe bolig fra Solon Eiendom først. Boligene selges til fastpris.

Forkjøpsretten følger ansiennitetsprinsippet. Det betyr at den som har vært medlem lengst, får velge bolig først.

Etter at medlemmene har valgt og kjøpt boliger ved salgsstart, er det fritt fram for andre å kjøpe boligene som fortsatt er ledige. 

Slik bruker du forkjøpsretten

Sjekk OBOS-medlemskapet ditt

Du må være OBOS-medlem og ha betalt kontingenten før du kan bruke forkjøpsretten. Status for kontingenten kan du sjekke på Min side eller ved å ringe 22 86 59 90.

Er du ikke OBOS-medlem? Du kan få forkjøpsrett med én gang ved å melde deg inn nå!

Meld forkjøp innen fristen hos OBOS

Skjemaet for forkjøp finner du her.

Du må blant annet fylle inn navnet på boligprosjektet du er interessert i og medlemsnummeret ditt.

Send inn kjøpetilbud hos Solon Eiendom

På boligprosjektets hjemmeside kan du legge inn et kjøpetilbud. Du kan se de ulike prosjektene til Solon Eiendom her. Vi anbefaler at du legger inn et digitalt kjøpetilbud som du signerer med BankID. Blir du usikker kan du kontakte megler for veiledning eller mer informasjon. Kontaktinformasjonen til megler finner du på hjemmesiden for boligprosjektet.
 
Alternativt kan du legge inn et kjøpetilbud ved å fylle ut et budskjema. Budskjemaet kan du laste ned under salgsdokumenter på hjemmesiden for boligprosjektet. Selv om dette kalles et budskjema, minner vi om at boligene selges til fastpris.  
 
Du kan sende inn kjøpetilbud for flere boliger i prosjektet, uten å risikere å bli tildelt mer enn én bolig. Du skriver da opp boligene (med bolignummer) i prioritert rekkefølge. 

Dette skjer om du bruker forkjøpsretten

Medlemsansienniteten din nullstilles midlertidig når du bruker forkjøpsretten til å kjøpe en ny OBOS-bolig. Nullstillingen gjelder fra du har inngått en avtale om kjøp av bolig og fram til ett år etter at boligen er ferdigstilt. I denne perioden kan du altså ikke bruke OBOS-medlemskapet til å kjøpe bolig. Når perioden er over, får du din gamle ansiennitet tilbake. Du kan ikke tegne kontrakt på mer enn én bolig under oppføring i OBOS-tilknyttede borettslag.

Som hovedregel kan du kun eie én bolig i et borettslag tilknyttet OBOS. Dersom du eier en bolig i et OBOS-borettslag fra før, må du som regel selge denne om du kjøper en ny bolig i et OBOS-borettslag. Les om unntakene.

Husk fristen for å sende inn skjemaene

Både forkjøpsskjemaet og kjøpetilbudet må være sendt inn før fristen for å melde forkjøp for boligprosjektet. Fristen er alltid klokken 09.00 på dagen for salgsstart. Datoen for salgsstart og fristen for å melde forkjøp finner du her.

Å melde forkjøp og sende inn kjøpetilbud, er bindende. Det vil si at du binder deg til å kjøpe boligen, hvis du blir tildelt ett av ønskene dine.

Har du spørsmål om forkjøpsretten?

Ring oss på 22 86 59 90, eller send en e-post til medlem@obos.no. Du kan også kontakte megler – kontaktinformasjonen finner du på hjemmesiden til boligprosjektet.

Illustrasjon av solcellepaneler på toppen av to bygninger og en sol som skinner.

Finn drømmeboligen din

Solon Eiendom bygger eiendommer med unik arkitektur – og er en del av OBOS. Ved salgsstart kan OBOS-medlemmer bruke forkjøpsretten sin til å kjøpe bolig i prosjektene til Solon Eiendom.