Foto: Javad Parsa/NTB

Alle landets snublesteiner i Nabohjelp

26. november 1942 forlot det tyske transportskipet «DS Donau» kaia i Oslo med 529 norske jøder ombord. Totalt ble 773 norske jøder deportert under andre verdenskrig – 35 overlevde.

De fleste av oss kjenner historien relativt godt. Når vi går gjennom Oslos gater på vei dit vi skal, skritter vi over snublesteiner. På hushjørner og utenfor oppganger ligger snublesteine som markerer hjem og arbeidsplasser til de deporterte. Det er 757 snublesteiner i Norge – 465 i Oslo. Hver stein representerer ett enkeltmenneske, ett individ.

Jødisk Museum i Oslo har tatt ansvaret for å legge ut snublesteinene som skal minne oss på vår historie, snuble over den, om du vil. Samtidig som vi alle kjenner de store linjene i historien vil man på hver snublestein kunne lese et navn, tilhørende et menneske med sin egen, unike historie.

Nå har vi fått tilgang til datakilden snublestein.no, takket være et samarbeid med Jødisk Museum i Oslo. Fra denne helgen vil du finne alle snublesteinene i kartet i Nabohjelp. I hver stein kan du lese historien til mennesket som har sitt navn på steinen.

Førstkommende torsdag markeres at det er 80 år siden deportasjonen av norske jøder, i Oslo Rådhus. I den forbindelse oppfordrer vi alle til å pusse snublesteinene i sitt nabolag. Et lite kurs i pussing av snublesteiner finner du her.

Takk til Jødisk Museum Oslo for deres arbeid, og spesiell takk til Dag og Ingrid som har kastet seg rundt og gitt oss i Nabohjelp tilgang og tillit til å dele deres historiske materiell.