Derfor lønner det seg å bli kjent med naboen

Godt naboskap kan forlenge livet, og det skal ikke så mye til for å bidra.

– Det beste er å invitere til en møteplass. Du kan ta initiativ til en uformell prat med en nabo, gå en tur, ta en kaffe. Det handler om å bruke nabolaget for det det er verdt – og tilbringe tid sammen, sier Anura Sankholkar.

Hun er nasjonal kampanjeleder for Verdensdagen for psykisk helse, som årlig markeres av tusenvis over hele landet fra uke 39 til 42. Kampanjen er koordinert av Mental Helse på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Årets tema er å motvirke ensomhet og utenforskap. En av fem har få å støtte seg på når det oppstår personlige problemer, og elleve prosent av befolkningen er mye plaget av ensomhet.

Verst er det for de unge. Hver fjerde ungdom føler at de ikke har noen å snakke med når livet er vanskelig, ifølge tall fra Livskvalitetsundersøkelsen til SSB fra 2020.

– Det beste er å invitere til en møteplass. Du kan ta initiativ til en uformell prat med en nabo, gå en tur, ta en kaffe. Det handler om å bruke nabolaget for det det er verdt – og tilbringe tid sammen.
Anura Sankholkar

– Disse to årene med pandemi har satt alles psykiske helse på prøve. Motgiften er å samles. Vi trenger å møtes, og å møte folk som er litt forskjellige fra oss. Et nabolag på tvers av generasjoner er et perfekt utgangspunkt, mener Sankholkar.

Like viktig som kosthold

Den faktiske Verdensdagen for psykisk helse er 10. oktober, men kampanjen foregår i totalt fire uker. Over hele landet skal det i løpet av de ukene holdes arrangementer som fører folk sammen. Mer enn 2700 arrangementer er allerede planlagt.

Studier viser nemlig at gode forhold og relasjoner til andre mennesker, er den viktigste faktoren for å få et langt og lykkelig liv.

– Å føle tilhørighet er så essensielt for oss. Det er mye fokus på fysisk aktivitet, kosthold og søvn, men for oss er det også livsviktig å føle at vi hører til. Å ha folk å lene seg på der du bor, er helt uvurderlig, sier Sankholkar.

Meningsfylt fellesskap

Hun oppfordrer alle til å ta grep, og sette i gang et prosjekt, en aktivitet eller skape en møteplass i nabolaget, for å skape et sosialt miljø.

– Vi trenger å gjøre noe meningsfylt sammen. Inviter til en dugnad eller arranger en førjulsfeiring, sett i gang et hagearbeid eller et annet prosjekt som oppleves som meningsfylt.

Anura Sankholkar. Nasjonal kampanjeleder for Verdensdagen for psykisk helse.