Obos ansatte i uniform og hjelm på befaring på byggeplass.

Befaringer og besøk på byggeplassen

Når du kjøper ny bolig fra OBOS, skal du være sikker på at alt er som det skal. Vi sørger for en god prosess med flere sjekkpunkter underveis for å sikre at både du og vi blir fornøyde.

Underveis i byggeprosessen skjer det mye. Dersom du har kjøpt bolig tidlig i prosessen, har du kanskje bestilt tilvalg eller endringer. For å sikre at vi leverer den kvaliteten som er avtalt, har vi flere sjekkpunkter sammen med deg underveis.

Byggeplassvisning

Så snart det er trygt å ferdes i bygget, inviterer vi til besøk på byggeplassen. Her får du mulighet til å se boligen din for første gang og kanskje hilse på noen av de nye naboene. Boligen vil ikke være ferdig, men du får et inntrykk av bolig og bygg, og kan for eksempel ta mål i boligen om du ønsker det.

Ferdigbefaring av boligen din

Noen uker før boligen er klar for overtakelse og innflytting, inviterer vi deg til ferdigbefaring. Da tar du en gjennomgang av boligen sammen med oss, en innleid takstmann og en representant fra entreprenøren vår. På ferdigbefaringen ser vi på gulv, vegger, tak og innredning i alle rom for å sjekke at arbeider er riktig utført og at boligen har de kvalitetene og leveransene som er avtalt. Sammen skriver vi en protokoll fra befaringen, som du får en kopi av. Dersom det skulle være feil eller mangler ved arbeidet eller leveransene, føres dette opp i protokollen, slik at vi er enige om hva som skal løses før overtakelsen av boligen.

Vi gjør ferdigbefaringen helt fram til to uker før overtakelse, og det vil sannsynligvis fortsatt pågå byggearbeid. Det kan derfor gjenstå arbeid i for eksempel inngangspartier, trappeoppganger og utvendige fellesarealer. Vi kan derfor ikke se på fellesarealer som bod og parkeringsplass under ferdigbefaringen. Dette gjør vi under overtakelsen.

Befaring av fellesarealer

Noen uker før overlevering av boligen din inviterer vi deg til et informasjonsmøte. I tillegg til praktisk informasjon om overtakelse, oppgjør og muligheten for nedbetaling av fellesgjeld, velger vi også beboerrepresentanter. Beboerrepresentantene deltar på befaring av fellesarealer sammen med oss, på vegne av alle beboerne. Vi stiller med fagkompetanse på befaringen og det er ikke nødvendig at beboerrepresentantene har samme bakgrunn. Om du likevel har en bygningsmessig eller teknisk bakgrunn og er interessert, oppfordrer vi deg til å melde deg som beboerrepresentant.

Ettårsbefaring og garanti

Vi er opptatt av at du skal trives i det nye hjemmet ditt, og omtrent ett år etter overleveringen kaller vi inn til en ettårsbefaring av boligen. Dersom du har reklamasjonssaker, må du sende dem inn på forhånd. Dette får du en påminnelse om. Vi fører protokoll fra befaringen og den signeres av begge parter. Dersom du melder tilbake at du ikke har noen reklamasjonssaker, er det ikke behov for en ettårsbefaring.

Du har fem års reklamasjonsrett og garanti på boligen. Dersom du skulle ha reklamasjoner i etterkant av ettårsbefaringen behandler vi dem fortløpende.