Ungt par smiler til hverandre i et boligfelt.

Egen bolig er en god investering

Prisveksten på OBOS-boliger har vært høyere enn forventet det siste halvåret. Det er sjelden feil å investere i et eget hjem.

En brukt OBOS-bolig i Oslo hadde en prisvekst på 6,5 prosent fra april til oktober. Dermed er mange av spådommene om boligmarkedets utvikling fra mars i år, gjort til skamme.

– Kraftig rentekutt sammen med en midlertidig økning i fleksibilitetskvoten i boliglånsforskriften og få boliger til salgs, har bidratt til at prisene har utviklet seg sterkere enn mange ventet, sier Sissel Monsvold, sjeføkonom i OBOS.

 

 

Økonomisk smart

Det å eie egen bolig gir forutsigbarhet og frihet i bosituasjonen – du kan bo så lenge du vil, du bestemmer hva som skal gjøres med boligen og er uavhengig av andre. Det er også mest lønnsomt å eie dersom du skal bo der lenge. Skattemessig er det gunstig å ha boliglån.

Og så lenge du bor i boligen i et av de to siste årene før du selger, betaler du ikke skatt på eventuell gevinst ved boligsalget. 

– Et boligkjøp er noe de aller fleste gjør når vi har behov for et sted å bo, og vi planlegger gjerne å bo der i flere år fremover. Historien viser at boligmarkedet svinger, og nettopp derfor er det viktig å ha en lang tidshorisont på en slik investering, sier Marianne Gjertsen Ebbesen, konserndirektør boligutvikling trehus i OBOS.

– Har du det, er det sjelden feil å investere i egen bolig.

Se våre boligprosjekter

 

 

Alternative måter å kjøpe

Prisutviklingen i boligmarkedet gjør det vanskelig for mange som skal kjøpe sin første bolig. Selv med fast jobb og en vanlig, god inntekt risikerer du å bli stående utenfor. OBOS tilbyr flere ulike ordninger, nettopp med tanke på deg som sliter med å få en fot innenfor. 

OBOS Bostart gjør at du kan kjøpe en helt ny bolig til en lavere pris enn ordinær markedspris. Med OBOS Bostart har OBOS retten til å kjøpe boligen tilbake når du ønsker å selge, justert etter prisutviklingen i markedet, men ellers eier du boligen din på helt vanlig måte.

OBOS Deleie fungerer litt annerledes. Her kan du kjøpe en halv bolig, eller mer, og betale leie til OBOS for resten. Du disponerer selvsagt hele boligen selv, og fordelen er at du får et lavere egenkapitalkrav. Du kan også kjøpe en større andel av boligen, sånn at du til slutt eier hele boligen selv.

OBOS Boligbytte innebærer at vi kan ta din eksisterende bolig i bytte når du kjøper en ny bolig fra OBOS. Dette gjelder boliger i sentrale områder og i utvalgte boligprosjekter.

Våre prosjektselgere kan hjelpe deg med å vurdere hvilken modell som passer best for deg og din hverdag. 

 

 

Vi er til for medlemmene

OBOS er eid av medlemmene, og hovedformålet vårt er å skaffe bolig til nettopp medlemmene. Vi skal oppfylle boligdrømmer og utvikle byer og steder. Samtidig er vi opptatt av livet mellom husene, og vet at godt naboskap og trygge bomiljøer er helt avgjørende for trivsel og helse. I våre boligprosjekter bygger vi også uterom som skal gi mulighet for lek og hvile, for en kaffe med naboen eller en rolig stund for deg selv. Vi har 90 års erfaring med å skape bomiljøer der det er trygt å bo og godt å vokse opp.