Lån fra Husbanken

Mange av OBOS Block Watnes boligprosjekter er godkjent av Husbanken, og er bygget innenfor gjeldende arealkrav og oppfyller kravet til tilgjengelighet (universell utforming) og miljøeffektivitet. Lån fra Husbanken har svært gunstige betingelser.

Hva er Husbanklån?

Husbanken skal fremme viktige bokvaliteter som miljøeffektivitet, universell utforming, og god byggeskikk. Husbanken er et statlig organ, og deler visjonen om at "alle skal bo godt og trygt". Banken ble opprettet i 1946, og har finansiert mer enn halvparten av alle boliger i Norge i tiden etter annen verdenskrig.

Hvordan søke om Husbanklån?

Kjøper du bolig av OBOS Block Watne som er godkjent for finansiering i Husbanken, har vi ansvar for å bistå deg med informasjon om finansiering og utfylling av søknader og andre lånedokumenter. 

Det kan gis inntil 80 % finansiering av salgssum, lån kan tilbakebetales enten som ett annuitetslån eller serielån over 30 år. Det kan gis inntil 8 års avdragsfrihet innenfor den totale nedbetalingstiden.

Rentebetingelser, lånekalkulator, lånebetingelser for kjøp av ny bolig, og siste nytt fra Husbanken finner du på Husbankens nettsider.

Bli OBOS-medlem i dag

Som OBOS-medlem stiller du foran i boligkøen! I tillegg får du rabatt på blant annet interiør, møbler og byggevarer og ekstra gunstige forsikringer og banktjenester.