5-års reklamasjonsrett

Å kjøpe nytt gir deg trygghet og sterkt rettsvern. Vi gir deg full reklamasjonsrett i hele 5 år.

En ny bolig er som en levende organisme, og trenger litt tid på å få satt seg. Derfor får alle nye boliger besøk av oss når det har gått et år. Vi kontrollerer at alt fortsatt fungerer slik det skal, og sørger for rask, kostnadsfri utbedring dersom det skulle være behov for det. 

Dine rettigheter

OBOS Block Watne følger bustadoppføringslovas regler om reklamasjon ved kjøp av ny bolig. Lovens hovedregel krever at det er reklamert «innen rimelig tid» etter at kjøperen har eller burde fått kunnskap om mangelen. Dette betyr at reklamasjonstiden må vurderes konkret for den enkelte mangelen. For såkalte synlige mangler, vil dette normalt være på, eller straks etter, overtakelsesbefaringen.

Loven setter en siste frist for reklamasjon på fem år fra overtakelsen. Denne fristen kommer i tillegg til kravet om reklamasjon innen rimelig tid. Kjøperen kan derfor ikke vente til utløpet av femårsfristen med alle reklamasjoner.

Illustrasjon av en eske merket med "REKLAMASJONER"

Slik melder du reklamasjon

Du kan melde reklamasjon via Min side, eller sende en skriftlig melding til kontoret du kjøpte boligen av. Kontaktinformasjonen til lokalkontorene ligger under.