Byggeplass med kran

Når selgeren er forsinket

Hvis det oppstår forhold som medfører at selgeren blir forsinket med utførelsen sin, skal kjøperen varsles innen rimelig tid.

Dersom det gjenstår arbeider som er til hinder for at kjøperen kan overta boligen på den varslede overtakelsesdatoen, samt innen utløpet av overtakelsesperioden, og selgeren ikke har krav på tilleggsfrist etter Bufl. § 11, kan kjøperen etter bestemmelsene i Bufl. Kapittel III kreve dagmulkt, holde igjen vederlag, kreve erstatning eller heve avtalen.

Beregning av dagmulkt

Dagmulkt beregnes med 0,75 promille av kjøpesummen. Dagmulkt kan ikke kreves for mer enn 100 dager.

Les mer om forsinkelser i kjøpekontrakten din.