Ambisjoner om å BREEAM-NOR-sertifisere Ladebyhagen

OBOS tar både hensyn til miljøet under hele byggeperioden, og legger til rette for at du enkelt kan ta egne grønne valg etter at du har flyttet inn.

BREEAM står for Building Research Establishment‘s Environmental Assessment Method, og er verdensledende på miljøsertifisering av bygninger. BREEAM-NOR er den norske tilpasningen av BREEAM.

Kjøper du en BREEAM-NOR-sertifisert bolig kan du søke om grønt lån i OBOS-banken. 

Ordningen stiller strenge krav til oss som utbygger og gir deg et hjem der vi har tatt hensyn til miljøet og levert på ulike krav i alle faser av byggingen.

For at boligene vi bygger skal bli BREEAM NOR-sertifisert må vi oppfylle krav i ni kategorier.

Slik tar vi hensyn til miljøet når vi bygger det nye hjemmet ditt på Ladebyhagen:

 1. 1. Arealbruk og økologi

  Det som en gang var en tomt uten økologisk verdi, har nå blitt til et grønt og frodig område.

  På Ladebyhagen vil du bo i vakre omgivelser med kortreiste planter tilrettelagt for insekter, fugler og stedegne arter.

   

 2. 2. Materialer

  Det er fravær av giftige kjemikalier i boligen din, og alle produkter som brukes er dokumentert. 

  Alt trevirke er hugget og kjøpt inn i henhold til strenge retningslinjer, og vi har nulltoleranse mot tropisk trevirke.

  Vi velger robuste materialer slik at skader og slitasje begrenses og dine fremtidige vedlikeholdsutgifter holdes lave.

  For å øke bevisstheten rundt påvirkningene et byggeprosjekt har på miljøet utfører vi klimagassberegninger. Disse beregningen tar vi med oss videre i vårt arbeid med å redusere klimagassutslippet fra våre prosjekter.  

   

 3. 3. Helse og innemiljø

  Vi vil sørge for at luften du får tilført i hjemmet ditt er ren, og vi bruker materialer med lav miljøpåvirkning og uten giftige stoffer. Dette sikrer et bedre inneklima.

  Vi skal sikre rene og ferske vannkilder, og vi skaper frodige og behagelige felles uterom som skal gi trivsel og velvære.

   

 4. 4. Energi

  Du flytter inn i en energieffektiv bolig som gjør at du bruker mindre strøm og sparer miljøet. Hvitevarer som følger leiligheten har en høy energikarakter.

  Vi leverer også energieffektive heiser til byggene.

   

 5. 5. Forurensning

  Vi bruker ingen kjølemidler som ødelegger ozonlaget.

  Vi velger utebelysning som er utformet slik at den ikke er sjenerende for deg, samt dyr, fugler og insekter. Belysningen vi leverer vil ha et lavt energiforbruk.

   

 6. 6. Vann

  Vi leverer våtromskomponenter som er vannbesparende for å redusere ditt vannforbruk.

  Uteområdet består av robuste og stedegne planter, som trenger mindre vann.

   

 7. 7. Transport

  Vi legger til rette for bruk av sykkel, med mulighet for sykkelvask og god dekning av sykkelparkeringsplasser både i kjeller og på uteområdet.

  Alle parkeringsplassene for bil tilrettelegges for lademulighet. Vi har også tenkt på deg som ikke trenger bil hver dag ved å etablere en bilpool-ordning.

  Ladebyhagens lokasjon legger også til rette for nærhandel med gangavstand til City Lade og enkel bruk av kollektivtrafikk med buss innen 300 m.

   

 8. 8. Avfall

  Minst 90 % av byggavfall sorteres på byggeplass, og dette blir fulgt opp og registrert. Din leilighet har nødvendige beholdere for kildesortering av avfall, slik at det er enkelt for deg å sortere.

  Det er også kort vei til returpunkt for glass, metall og klær. Plast, papp, matavfall kan tømmes i vakuumanlegg som er lett tilgjengelig for deg.

   

 9. 9. Ledelse

  Våre byggemetoder har til hensikt å ha lav miljøpåvirkning, vi holder det ryddig rundt oss og tar hensyn til naboer. Vi skaper en god arbeidsplass for dem som bygger for oss.

  Vi måler og rapporterer hvor mye vann og strøm vi bruker i byggeprosjektet, slik at vi øker bevisstheten rundt dette. 

  Vi sørger for at bygget fungerer optimalt før du flytter inn, og du får tildelt en boligveileder som hjelper deg å bruke leiligheten effektivt og bærekraftig ved innflytting.

  Det settes også opp en plan for idriftsettelse av tekniske anlegg for å sikre at disse fungerer som de skal før beboerne flytter inn. Tekniske anlegg blir fulgt opp de første årene for å sikre at innreguleringen av anlegget medfører optimal drift.

   

Finn din nye drømmebolig

Finn din nye drømmebolig

Som utbygger har vi ikke bare ansvar for å minimere miljøavtrykket vårt, men vi må også lage gode og funksjonelle hjem som folk liker å bo i. Kanskje finner du din nye drømmebolig hos oss?

Se våre boligprosjekter

Grønt boliglån fra OBOS

Grønt boliglån har bankens beste rente, og tilbys alle som kjøper en BREEAM-NOR-sertifisert bolig. Priseksempel: 5,24 % rente. 2 mill o/25 år, tot. 3,7 mill. Eff. rente 5,41 %.

BREEAM er en registrert merkevare hos BRE (the Building Research Establishment Ltd. Community Trade Mark E5778551). BREEAM merkevaren, logoer og symboler eies av (Copyright) BRE og kan kun gjengis med tillatelse.

Les mer om BREEAM.