Illustrasjon av tbaneområdet ved Flytårnet stasjon på Fornebu.

Arkitektkonkurranse for Flytårnet stasjon

OBOS Fornebu har gjennomført en arkitektkonkurranse på feltet «Flytårnet stasjon», og nå er vinneren trukket. Prosjektet «Rotfeste» stakk av med seieren.

OBOS har høye ambisjoner om å utvikle et stedstilpasset og best mulig plangrep for feltet «Flytårnet stasjon». Området ligger tett på den framtidige Fornebubanen, og utviklingen av området vil utgjøre et taktskifte i byutviklingen. 

Gjennom konkurransen har OBOS fått belyst mulig utvikling på området og konkludert med at forslaget som svarer best opp overordnede føringer og høye ambisjoner innenfor bærekraft og miljø er forslaget «Rotfeste» av Helen & Hard (sammen med SLA Landskapsarkitekter og Asplan Viak).

Vinnerprosjektet fremviser spennende arkitektur og urbane situasjoner som ikke finnes på Fornebu i dag, men bygger også videre på lokale kvaliteter. Vinnerprosjektet og de andre forslagene vil være et grunnlag for videre bearbeiding og utvikling på tomten.

Se vinnerprosjektet og alle forslagene under.