Illustrasjon av felleshus med hage

Litt rimeligere inngangsbillett på Fornebu

I Nansenløkka på Fornebu kan du kjøpe en helt ny leilighet til en litt rimeligere pris.

Det er fjord, det er park, det er fuglereservat – og kultur, restauranter og gryende byliv. Fornebu rommer alt, og har ikke overraskende blitt et kjempepopulært sted å bo. Nå har et nytt boligprosjekt startet salget her: Nansenløkka.

Godt bomiljø

Nansenløkka er et prosjekt med høye ambisjoner for bærekraft og godt bomiljø. Her blir det litt enklere å leve miljøvennlig, med bil- og sykkeldeling, smarthusteknologi, felleslokaler og urbant landbruk. Borettslaget kommer til å bestå av 600 boliger fordelt på seks kvartaler, med frodige gårdsrom mellom husene og en stor, felles hage. Det arkitektoniske uttrykket blir variert, og materialbruken blir tilpasset omgivelsene, med mye teglstein og tre.

 

Illustrasjon av fasaden og gårdsrommet til boligprosjektet Nansenløkka, sett fra balkong på dagtid.

 

Kjøp med OBOS Deleie

Boligdrømmen har nå blitt oppnåelig for litt flere med OBOS Deleie og OBOS Bostart. I Nansenløkka kan du velge å kjøpe bolig på ordinært vis, eller du kan kjøpe med OBOS Deleie eller OBOS Bostart.

Hovedproblemet for mange som sliter med å få råd til å kjøpe bolig er ikke betjeningsevnen, men egenkapitalen. Kravet om 15 prosent egenkapital er vanskelig å nå gjennom vanlig sparing, ikke minst fordi leieprisene er minst like høye som kostnadene knyttet til lån for en tilsvarende bolig. Hvis du kjøper med OBOS Deleie, trenger du ikke kjøpe mer enn 50 prosent av boligen. For resten av boligen betaler du et månedlig beløp, tilsvarende markedsleie, til OBOS.

...eller med OBOS Bostart

OBOS Bostart gir deg mulighet til å kjøpe en bolig til en lavere pris enn ordinær markedspris. Du blir eier av hele boligen og eier den på en vanlig måte. Den eneste forskjellen fra et vanlig boligkjøp er at når du ønsker å selge, har OBOS rett til å kjøpe boligen tilbake.

– Når det generelt blir vanskeligere for folk å kjøpe seg bolig på grunn av den sterke økningen i boligpriser, må vi tenke nytt, og se på hvordan vi kan få flere inn på boligmarkedet. OBOS Deleie og OBOS Bostart er noe av svaret, sier Ingjerd Sælid Gilhus som er leder for boligkjøpsmodeller i OBOS.

Illustrasjon av fasaden til Nansenløkka i solnedgangen.

1 av 4

Illustrasjon av en grønn nøkkel.

Veier til boligdrømmen

Veien inn på boligmarkedet kan være lang med høye boligpriser og strenge krav til egenkapital. Med OBOS Bostart og OBOS Deleie blir veien litt kortere og flere får muligheten til å eie sin egen bolig.