Ambisjoner om å BREEAM-NOR-sertifisere Storøykilen

OBOS tar både hensyn til miljøet under hele byggeperioden, og legger til rette for at du enkelt kan ta egne grønne valg etter at du har flyttet inn.

Storøykilen kvartal 1-3 har ambisjon om å bli BREEAM-NOR-sertifisert med karakter Very Good. BREEAM står for Building Research Establishment‘s Environmental Assessment Method, og er verdensledende på miljøsertifisering av bygninger. BREEAM-NOR er den norske tilpasningen av BREEAM.

Kjøper du en BREEAM-NOR-sertifisert bolig kan du søke om grønt lån i OBOS-banken. 

Ordningen stiller strenge krav til oss som utbygger og gir deg et hjem der vi har tatt hensyn til miljøet og levert på ulike krav i alle faser av byggingen.

For at boligene vi bygger skal bli BREEAM NOR-sertifisert må vi oppfylle krav i ni kategorier.

Slik tar vi hensyn til miljøet når vi bygger det nye hjemmet ditt i Storøykilen:

 1. 1. Arealbruk og økologi

  Det som en gang var en flyplass, har blitt omgjort til grønne, frodige og vakre omgivelser. Jorda har blitt renset fra tidligere bruk og ivaretatt korrekt med tanke på spredning av uønskede arter.

  Vi bruker kortreiste planter, og landskapet i prosjektet er utviklet for å ta vare på insekter og stedegne arter.

   

 2. 2. Materialer

  Det er fravær av giftige kjemikalier i boligen din, og alle produkter som brukes er dokumentert. 

  Alt trevirke er hugget og kjøpt inn i henhold til strenge retningslinjer, og vi har nulltoleranse mot tropisk trevirke.

  Vi velger robuste materialer slik at skader og slitasje begrenses.

 3. 3. Helse og innemiljø

  Vi vil sørge for at luften du får tilført i hjemmet ditt er ren, og vi bruker materialer med lav miljøpåvirkning og uten giftige stoffer. Dette sikrer et bedre inneklima.

  Vi skal sikre rene og ferske vannkilder, og vi skaper frodige og behagelige felles uterom som skal gi trivsel og velvære.

 4. 4. Energi

  Du flytter inn i en energieffektiv bolig som gjør at du bruker mindre strøm og sparer miljøet. Hvitevarer som følger leiligheten har en høy energikarakter.

  Vi leverer også energieffektive heiser til byggene.

 5. 5. Forurensning

  Bygget henter varme fra sjøen for å redusere luftforurensning til vårt lokalmiljø. Det betyr tilførsel av renere luft i din leilighet. Vi bruker ingen kjølemidler som ødelegger ozonlaget.

  Vi velger utebelysning som er utformet slik at den ikke er sjenerende for deg, samt dyr, fugler og insekter. Belysningen vi leverer vil ha et lavt energiforbruk.

  I Storøykilen bor du ved vannkanten, og da er det avgjørende at regnvann håndteres på en god måte slik at støv og skitt fra bakken ikke forurenser sjøen.

 6. 6. Vann

  Hver leilighet får en egen vannmåler, slik at du kan følge med på forbruket ditt. Vi leverer våtromskomponenter som er vannbesparende. 

  Uteområdet består av robuste og stedegne planter, som trenger mindre vann.

 7. 7. Transport

  Vi legger til rette for bruk av sykkel, med mulighet for sykkelvask og god dekning av sykkelparkeringsplasser både i kjeller og på uteområdet.

  Alle parkeringsplassene for bil tilrettelegges for lademulighet.

 8. 8. Avfall

  Minst 90% av byggavfall sorteres på byggeplass, og dette blir fulgt opp og registrert. Din leilighet har nødvendige beholdere for kildesortering av avfall, slik at det er enkelt for deg å sortere. Det er også kort vei til returpunkt for glass, metall og klær. Plast, papp, matavfall kan tømmes i vakuumanlegg som er lett tilgjengelig for deg.

 9. 9. Ledelse

  Våre byggemetoder har til hensikt å ha lav miljøpåvirkning, vi holder det ryddig rundt oss og tar hensyn til naboer. Vi skaper en god arbeidsplass for dem som bygger for oss.

  Vi måler og rapporterer hvor mye vann og strøm vi bruker i byggeprosjektet, slik at vi øker bevisstheten rundt dette. 

  Vi sørger for at bygget fungerer optimalt før du flytter inn, og du får tildelt en boligveileder som hjelper deg å bruke leiligheten effektivt og bærekraftig ved innflytting.

Finn din nye drømmebolig

Finn din nye drømmebolig

Som utbygger har vi ikke bare ansvar for å minimere miljøavtrykket vårt, men vi må også lage gode og funksjonelle hjem som folk liker å bo i. Kanskje finner du din nye drømmebolig hos oss?

Se våre boligprosjekter

Grønt boliglån fra OBOS

Grønt boliglån har bankens beste rente, og tilbys alle som kjøper en BREEAM-NOR-sertifisert bolig. Priseksempel: 5,24 % rente. 2 mill o/25 år, tot. 3,61 mill. Eff. rente 5,41 %.

BREEAM er en registrert merkevare hos BRE (the Building Research Establishment Ltd. Community Trade Mark E5778551). BREEAM merkevaren, logoer og symboler eies av (Copyright) BRE og kan kun gjengis med tillatelse.

Les mer om BREEAM.