eldre par står med flyttekasser i hendene

Å bo i borettslag

Siden 1929 har OBOS bygget og forvaltet borettslag. En ny bolig i et av borettslagene våre er derfor et trygt kjøp.

Når du kjøper en bolig i et borettslag, blir du andelseier. Det betyr at du eier en andel av borettslaget som gir deg enerett til din egen bolig, samtidig som du har rett til å bruke fellesarealene sammen med de andre beboerne. 

OBOS-tilknyttet borettslag

Når du eier en bolig i et borettslag som er bygget av OBOS, er du en del av et godt organisert fellesskap som gir deg en enklere og tryggere hverdag både når det gjelder vedlikehold og økonomi. 

Borettslag som hører til OBOS kan få ekstra gode priser på blant annet bredbånd, kabel-tv og strøm.

Hvis du ikke er OBOS-medlem fra før, må du melde deg inn når du kjøper boligen. Men du trenger ikke å tenke på den årlige kontingenten. Den blir betalt via felleskostnadene.

Hvem bestemmer i borettslaget?

En gang i året, innen utgangen av juni, er det generalforsamling. 
Generalforsamlingen er den øverste bestemmende myndigheten i borettslaget. Alle eiere har rett til å delta på møtet, til å komme med forslag og til å stemme over saker som gjelder borettslaget. 

På generalforsamlingen velger dere et styre som har ansvaret for driften og forvaltningen av eiendommen. Styret tar alle avgjørelser i den daglige driften, men må følge borettslagsloven, vedtektene og andre beslutninger som generalforsamlingen har fattet.  

Borettslaget har en egen forvaltningskonsulent som støtter og hjelper styret, blant annet med utsendelse av fakturaer for felleskostnader, betaling av regninger og regnskapsførsel. Mange styremedlemmer velger også å lære mer om styre og drift av borettslag gjennom kurs som OBOS tilbyr.

Vedlikeholdsansvar

Du har ansvar for å vedlikeholde og holde orden på boligen din (bruksenheten) slik at det ikke oppstår noen skader eller ulemper for de andre eierne. Det samme ansvaret har borettslaget for blant annet fasader, tak, inngangspartier og fellesarealer.

Salg og utleie

Du kan i utgangspunktet fritt selge eller leie ut boligen din, men det finnes noen unntak i borettslagsloven.

  • Hovedregelen for borettslag er at boligen må være primærboligen din, og at ingen kan eie mer enn én. OBOS-boligen din kan kjøpes på forkjøpsrett av andre beboere i borettslaget og av OBOS-medlemmer.
  • Hovedregelen for utleie er at du må ha bodd i boligen i minst ett av de siste to årene, og du kan ikke leie ut for lenger enn tre år.

Fellesgjeld

Når du kjøper bolig i et nytt borettslag, vil en del av kjøpesummen være del av et felleslån. Det er et gunstig lån som OBOS har forhandlet fram for alle boligene samlet. Fellesgjelden er din del av dette lånet.

Fellesgjelden betaler du gjennom felleskostnadene, med mindre det er laget ordninger der den enkelte nedbetaler sin del, såkalte IN-ordninger (individuell nedbetaling av fellesgjeld).  

Når du skal kjøpe en OBOS-bolig, står det tydelig i prisoversikten hvor stor din andel av fellesgjelden blir.

Felleskostnader

Du betaler felleskostnader én gang i måneden. Felleskostnadene går til dekning av renter og avdrag på fellesgjeld, og til øvrige driftskostnader som borettslaget har. Det kan være kommunale avgifter, vaktmestertjenester, trappevask, forsikring av bygningene og felles energibruk, samt vedlikehold av uteområder, fasader, inngangspartier og tak. 

Flytter du inn i et nytt borettslag får du avdragsfrihet på fellesgjelden de første fem årene.

Hva skjer hvis noen ikke betaler felleskostnadene?

I et OBOS-borettslag garanterer OBOS for innbetaling av alle felleskostnader. Det betyr at selv om noen ikke betaler sin del av felleskostnadene, får det ingen konsekvenser for din eller borettslagets økonomi. Dette gir stor trygghet for alle som kjøper en OBOS-bolig.

Hva med felleskostnader hvis boliger ikke blir solgt?

I nye utbyggingsprosjekter hender det at ikke alle boligene blir solgt før innflyttingen starter. Da betaler vi som utbygger felleskostnadene for disse boligene. Det påvirker altså ikke deg i det hele tatt. 

Som utbygger har vi også alt ansvar for eventuelle overskridelser av byggekostnader og kostnader som skyldes prisstigning i byggeperioden. Dermed risikerer verken du eller borettslaget økte kostnader. Du kan trygt forholde deg til prisen i kontrakten din.

Skattefradrag

Du får fradrag for 23 prosent av rentene på din andel av fellesgjelden, dersom du har inntekt som du betaler skatt av. I tillegg får du formuefradrag for din andel av fellesgjelden. Hvert år gir OBOS deg full oversikt over postene som hører til boligen og som du skal føre i selvangivelsen.

Forsikring

Borettslaget forsikrer bygningene, men du må selv sørge for innboforsikring.

OBOS samarbeider med Tryg Forsikring, og kan tilby en av landets beste innboforsikringer, til en fast lav pris.

Forsikringen dekker blant annet ulykkesskader og bekjempelse av veggedyr. Du får også opptil 23 % rabatt på alle andre forsikringer, i tillegg til flere andre fordeler.

Rabattene og fordelene er kun for deg som er OBOS-medlem!

Les mer

Vil du vite mer om hvordan det er å bo i et sameie, eller lurer du på hva som er forskjellen mellom borettslag og sameie? Dykk ned i detaljene: