Kveldsbilde av det kommende boligfeltet i Lørenskog

Nye borettslagsleiligheter MIDT i Lørenskogs nye sentrumsområde

Midt på Skårersletta skal vi bygge nye leiligheter for deg som vil bo midt i den nye satsingen på Lørenskog. Her får du leilighet med balkong, fine solforhold og beliggenhet midt i den nye byen.

Skårersletta vil bli det nye stedet på Lørenskog for handel, kafé og mindre bedrifter. Her vil det være et yrende liv på bakkeplan, og leiligheter i høyden. Dette er en godt planlagt urbanisering, der det skapes et moderne bybilde med fokus på myke trafikanter og et grønt miljø. Dette er stedet for deg som vil bo sentralt og som ser verdien av å investere i et område som er under utvikling. Bo midt i den nye byen.

Innholdsrik hverdag og fritid – uten transporttid

MIDT ligger midt i fartsåren til arbeid, handel, fritidsaktiviteter og friluftsliv. Det høres kanskje for godt ut til å være sant, men det er det ikke. Til fots er det kort til butikker, kollektivknutepunkt, skoler og barnehager. Innen en radius på 10 minutter med buss eller bil har man så godt som alt man trenger for hverdag og fritid.

Illustrasjonsfoto av far med to barn på et bibliotek.

Nye leiligheter midt i det nye sentrumsområdet

MIDT er tegnet som et romslig boligkvartal med fire hus rundt en stor, grønn og bilfri bakhage. Her kommer det et godt utvalg av leiligheter med balkonger og fine solforhold. Vi skal bygge et bredt spekter av boliger fordelt på en- til femromsleiligheter med størrelse fra 23 til 112 kvadratmeter. Alle leilighetene i prosjektet, med noen få unntak, vil få private balkonger, og noen av leilighetene vil få private takterrasser eller markterrasse – et bredt utvalg og noe for de fleste ønsker.

MIDT ligger midt på Skårersletta som nå totalrenoveres. På bakkeplan blir det butikker ut mot den nye paradegaten. Og bussen? Den går rett utenfor døren.

Vil du få med deg siste nytt om MIDT? Meld din interesse her

Illustrasjon av boligblokker som omkranser bakgård med lekeplass og grøntområder i MIDT

Satsning på grønne parker og møteplasser

I nabolaget blir det en stor, flott park. Denne etableres rett nord for MIDT og vil være en vesentlig del av utformingen av nye Skårersletta. Parkområdet vil åpne seg opp mot paradegaten og etableres rundt flere elementer av vann som vannspeil, bekk, renner og naturlige vannsoner. Parken passerer du på vei til bussterminalen, Metrosenteret eller Lørenskog hus. Parken vil være for alle aldre og vil inneholde område for ballek, sittegrupper, små atrium, stier og grønne flater for lek eller avslapning.

Illustrasjonsfoto av en mor og to barn på sykkeltur.


Dette området er et av flere rundt Skårersletta som utvikles til grøntområder. Det skal også etableres en grønn sone mellom den lokale idrettsparken, Rolvsrud idrettspark, og Skårersletta. Denne parken blir som en parkpassasje mellom den nye paradegaten og idrettsanlegget.

Slik blir Lørenskogs nye sentrumsområde

Lørenskog har en raskt økende befolkning, og kommunen legger til rette for et bedre kollektiv-, gang- og sykkeltilbud. Du som myk trafikant settes i fokus, og det blir enkelt for deg å bilfritt bevege deg rundt. Skårersletta blir den nye paradegaten i byen med brede fortau og sykkelbane på hver side av kjørefeltet. Gaten er en fristende grønn allé, med trær, busker og blomster som skiller myke fra harde trafikanter.

Illustrasjon av oversiktsbilde av MIDT-prosjektet i Lørenskog i kveldsbelystning.

En storslått satsning på bybildet

MIDT blir liggende midt i den storslåtte satsingen på et nytt bybilde. Her får du en leilighet som ligger sentralt langs paradegaten som blir hele 24 meter bred med fem meter fortau på hver side. Gaten har de gående, syklende og kollektivtrafikken i fokus, og det blir for eksempel fotgjengerfelt ved alle kryss for effektiv framkomst til fots. Blomster og trerekker skal skape et tydelig og kraftig grønt skille mellom de myke og harde trafikantene. Sykkelstien blir opphøyd på hver side av kjørefeltet, med fysisk kantstein mot bilistene. Fortau og sykkelsti gjøres helårstilgjengelig med gatevarme. I midten blir det kjørefelt med lav hastighet og busstopp i kjørefeltet. Dette vil gi et rolig, og lite støyende gatebilde forbi de nye leilighetene i MIDT.

Få siste nytt om MIDT

Ønsker du å holde deg oppdatert på hva som skjer i prosjektet?

Meld interesse