Et eldre par flytter inn i et OBOS borettslag

Å bo i borettslag

Det er mange måter å eie en bolig – og som andelseier i et borettslag er det ikke bare lettere å eie, men også å vedlikeholde boligen.

Når du kjøper en bolig i et borettslag, blir du andelseier og eier en andel av borettslaget. Det gir deg enerett til din egen bolig, og rett til å bruke fellesarealene sammen med de andre beboerne. 

Hvem bestemmer i borettslaget?

En gang i året, innen utgangen av juni, er det generalforsamling. 
Generalforsamlingen er den øverste bestemmende myndigheten i borettslaget. Alle eiere har rett til å delta på møtet, komme med forslag og stemme over saker som gjelder borettslaget. 

På generalforsamlingen velger dere et styre som har ansvaret for driften og forvaltningen av eiendommen. Styret tar alle avgjørelser i den daglige driften, men må følge borettslagsloven, vedtektene og andre beslutninger som generalforsamlingen har fattet.  

Borettslaget har en egen forvaltningskonsulent som støtter og hjelper styret, blant annet med utsendelse av fakturaer for felleskostnader, betaling av regninger og regnskapsførsel. Mange styremedlemmer velger også å lære mer om styre og drift av borettslag gjennom kurs som OBOS tilbyr.

Vedlikeholdsansvar

Du har ansvar for å vedlikeholde og holde orden på boligen din (bruksenheten) slik at det ikke oppstår noen skader eller ulemper for de andre eierne. Det samme ansvaret har borettslaget for blant annet fasader, tak, inngangspartier og fellesarealer.

Fellesgjeld

Når du kjøper bolig i et nytt borettslag, vil en del av kjøpesummen være del av et felleslån. Det er et gunstig lån som OBOS har forhandlet fram for alle boligene samlet. Fellesgjelden er din del av dette lånet.

Fellesgjelden betaler du gjennom felleskostnadene, med mindre det er laget ordninger der den enkelte nedbetaler sin del, såkalte IN-ordninger (individuell nedbetaling av fellesgjeld).  

Når du skal kjøpe en OBOS-bolig, står det tydelig i prisoversikten hvor stor din andel av fellesgjelden blir.

Les mer om fellesgjeld

Felleskostnader

Du betaler felleskostnader én gang i måneden. Felleskostnadene går til dekning av renter og avdrag på fellesgjeld, og til øvrige driftskostnader som borettslaget har. Det kan være kommunale avgifter, vaktmestertjenester, trappevask, forsikring av bygningene og felles energibruk, samt vedlikehold av uteområder, fasader, inngangspartier og tak. 

Flytter du inn i et nytt borettslag får du avdragsfrihet på fellesgjelden de første fem årene.

Spørsmål og svar

Hva skjer hvis noen ikke betaler felleskostnadene?

I et OBOS-borettslag garanterer OBOS for innbetaling av alle felleskostnader. Det betyr at selv om noen ikke betaler sin del av felleskostnadene, får det ingen konsekvenser for din eller borettslagets økonomi. Dette gir stor trygghet for alle som kjøper en OBOS-bolig.

Hva skjer med felleskostnadene hvis noen av boligene ikke blir solgt?

I nye utbyggingsprosjekter hender det at ikke alle boligene blir solgt før innflyttingen starter. Da betaler vi som utbygger felleskostnadene for disse boligene. Det påvirker altså ikke deg i det hele tatt. 

Som utbygger har vi også alt ansvar for eventuelle overskridelser av byggekostnader og kostnader som skyldes prisstigning i byggeperioden. Dermed risikerer verken du eller borettslaget økte kostnader. Du kan trygt forholde deg til prisen i kontrakten din.

Dine fordeler

Siden 1929 har OBOS bygget og forvaltet borettslag. Når du eier en bolig i et borettslag som er bygget av OBOS, er du en del av et godt organisert fellesskap som gir deg en enklere og tryggere hverdag både når det gjelder vedlikehold og økonomi. 

Borettslag som hører til OBOS kan få ekstra gode priser på blant annet bredbånd, kabel-tv og strøm.

Hvis du ikke er OBOS-medlem fra før, må du melde deg inn når du kjøper boligen. Men du trenger ikke å tenke på den årlige kontingenten. Den blir betalt via felleskostnadene.