Illustrasjonsfoto av en gutt og en mann som deltar i dugnad i en bakgård.

Smart å bo i borettslag

OBOS har 90 års erfaring med å bygge og forvalte borettslag. Kjøper du bolig i Storøykilen eller på Nansenløkka, blir du del av et godt organisert fellesskap som gjør hverdagen trygg og enkel, både når det gjelder vedlikehold og økonomi.

Hva betyr det å kjøpe en borettslagsbolig?

Når du kjøper en bolig i et borettslag, eier du din egen bolig og du kan selge den på det åpne markedet når du måtte ønske det. Rent juridisk blir du andelseier i borettslaget. Det gir deg enerett til din egen bolig, samtidig som du har rett til å bruke fellesarealene sammen med de andre beboerne. Du er selv er ansvarlig for oppussing, vedlikehold og forsikring av boligen din, mens borettslaget er ansvarlig for oppganger, uteområder og fellesarealer – akkurat som når du eier en selveierleilighet.

Hva med utleie?

Det er mulig å leie ut en borettslagsleilighet, men det er begrensninger på utleie i et borettslag. Hvis du ønsker å leie ut må du ha tillatelse fra styret og du må som hovedregel ha bodd i leiligheten i minst ett år. Det er kun mulig å leie ut i opptil tre år av gangen. Etter tre år må du selv flytte tilbake og søke på nytt. Hvis livssituasjonen din plutselig endrer seg og du ikke kan bo i leiligheten, gjelder ikke kravet om ett års botid. Barn, barnebarn, foreldre eller besteforeldre kan bo i leiligheten så lenge du ønsker.

Fordelen med en borettslagsleilighet er at den ikke egner seg som et investeringsobjekt, og at naboene dine stort sett eier boligen de bor i. Det gir et stabilt og forutsigbart bomiljø og ofte et godt felleskap.

Hva er fellesgjeld?

Når du kjøper bolig i et nytt borettslag som Storøykilen eller Nansenløkka, vil en del av kjøpesummen være del av et felleslån. Det er et gunstig lån som OBOS har forhandlet fram for alle boligene samlet. Fellesgjelden er din del av dette lånet.

I Storøykilen og på Nansenløkka er det lagt til rette for individuell nedbetaling av fellesgjeld (IN-ordning), for den som ønsker det. Det vil si at du ikke trenger ha fellesgjeld i det hele tatt, hvis du ikke vil. Hvis du ønsker, kan du betale både innskudd og fellesgjeld når du kjøper boligen, og dermed få lavere fellesutgifter. Du kan også velge å nedbetale fellesgjelden i etapper, for eksempel to ganger i året.

Hva er felleskostnader?

Du betaler felleskostnader én gang i måneden. Felleskostnadene går til dekning av renter og avdrag på fellesgjeld (med mindre du har valgt å betale ned individuelt), og til øvrige driftskostnader som borettslaget har, for eksempel kommunale avgifter, vaktmestertjenester, renhold, forsikring, felles energibruk og vedlikehold.

Hva skjer hvis andre i borettslaget ikke betaler felleskostnadene sine?

I et OBOS-borettslag garanterer OBOS for innbetaling av alle felleskostnader. Det betyr at selv om noen ikke betaler sin del av felleskostnadene, får det ingen konsekvenser for din eller borettslagets økonomi. Dette fungerer med andre ord på samme måte som i et sameie.

Hvem bestemmer i borettslaget?

En gang i året er det generalforsamling. Generalforsamlingen er den øverste bestemmende myndigheten i borettslaget. Alle eiere har rett til å delta på møtet, til å komme med forslag og til å stemme. På generalforsamlingen velger dere et styre som har ansvaret for driften og forvaltningen av eiendommen. Styret tar alle avgjørelser i den daglige driften, men må følge borettslagsloven, vedtektene og andre beslutninger som generalforsamlingen har fattet.