Hvorfor er det utsolgt for OBOS Deleie?

Hvor mange boliger OBOS kan selge med OBOS Deleie i hvert enkelt borettslag, er regulert av borettslagsloven. Loven slår fast at et boligbyggelag ikke kan eie mer enn 20 prosent av andelene i et borettslag.

Vi i OBOS mener det må bli mulig å selge flere OBOS Deleie-boliger per borettslag, og jobber for dette. Inntil videre vil det imidlertid skje at det blir utsolgt for OBOS Deleie-boliger i akkurat det boligprosjektet du har sett deg ut. Du kan snakke med våre selgere for å få hjelp til å finne gode alternativer i andre av våre prosjekter.