OBOS Energimerke - et nytt produkt!

I følge energiloven skal alle leiligheter som selges eller bruksoverlates ha en energiattest. I noen av våre borettslag kan du nå bestille OBOS Energimerke.

Illustrasjon av et hus og de ulike energiklassene A-G fra grønt til rødt som bakgrunn

Dette betyr at du må legge ved en energiattest når leiligheten skal selges eller leies ut. Alle kan energimerke sin egen bolig selv, men velger du OBOS Energimerke får du et produkt som gir et høykvalitetsmerke, det vil si et ekspertmerke for din bolig.

Korte fakta:

  • OBOS Energimerke er laget på grunnlag av faktiske og tekniske data om bygget, leiligheten og leilighetens beliggenhet. Fordelen for deg er at vi kjenner alle relevante data om bygningsmassen der du bor.
  • OBOS Energimerke gir en riktigere karaktersetting, enn om du gjør det selv.

I 2013 energimerket OBOS totalt 20 000 boliger. Antallet vil øke i 2014, da OBOS planlegger å energimerke enda 40 000 boliger.

Hvordan bestiller jeg OBOS Energimerke?

Ved salg: Uavhengig av hvilken megler du bruker leveres OBOS Energimerke sammen med meglerpakken når du skal selge en bolig i et av de akuelle borettslagene. 

Ved utleie/bruksoverlating: Skal du leie ut din OBOS-bolig i ett av de utvalgte borettslagene, kan du bestille OBOS Energimerke ved å huke av på søknadsskjemaet for bruksoverlating. Prisen er 820 kroner.