Hopp til innholdet
OSLO 20160223
Obos-Rehabiliteringsprisen - kandidater - 2016
Foto: nyebilder.no

 Vinner av Rehabiliteringsprisen 2016

Ammerudsletta borettslag
Ammerudveien 27-35
Bydel Grorud

Byggeår 1959
5 bygninger
265 leiligheter

Fasadereahabiliteringer 2012-2013
Piperehabilitering 2012-2014
Utemiljø og grøntanlegg 2014-2015
Investert totalt 120 millioner. 453.000 per leilighet.

OBOS Bærekraftpris

Bor du i et borettslag, boligsameie eller boligaksjeselskap som har gjennomført miljøtiltak? Da kan du nominere boligselskapet til OBOS Bærekraftspris. Premien er på én million kroner.

Alle typer boligselskap i Norge kan delta, uavhengig av om de er forvaltet av OBOS eller ikke. Og det spiller ingen rolle om dere har rehabilitert og etterisolert fasader eller tak, installert bergvarme eller ressurseffektivisert på annen måte. Alle bærekraftstiltak vil bli vurdert. Et større miljøtiltak må være gjennomført i løpet av de senere årene, og vinnersjansen øker hvis man kan vise til kontinuerlig arbeid over tid. Boligselskapet må ha investert minst én million kroner i miljørettede tiltak for å bli vurdert.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 2. mars. 


Målet med prisen er å:

 • Påskjønne gode bærekraftstiltak gjennomført i boligselskaper
 • Framheve at dette er arbeider som er bekostet av beboerne selv
 • Skape positiv oppmerksomhet om den kontinuerlige oppgraderingen som finner sted av store boligområder

Kriterier: 

Kandidater til OBOS-prisen må vise til forbedring på ett eller flere av følgende områder:

 • Redusert energiforbruk
  - Det må vises til utregninger av teoretisk energireduksjon
 • Redusert CO2-avtrykk
  - Det må vises reduksjon i CO2-regnskap
 • Grønn mobilitet
  - Herunder tiltak for økt tilrettelegging for sykkel, gående, delingsbil og elbil
 • Redusert klimarisiko
  - Herunder tiltak for å sikre området mot oversvømmelse og rassikring eller sikre bebyggelse mot endrede værforhold (styrtregn m.m.)
 • Redusert vannforbruk
  - Herunder tiltak som fremmer bruk og magasinering av regnvann og gråvann
  - Og, tiltak som reduserer vannforbruket i boligselskapet
 • Sirkulærøkonomi
  - Herunder tiltak som medfører bruk av resirkulerte og/eller ombrukte og gjenbrukte materialer
 • Tilrettelegge for bedre arealbruk og økologi
  - Herunder tiltak som fremmer biomangfold
 • Tilrettelegging for bedre avfallshåndtering
  -Tiltak som tilrettelegger for økt kildestortering og reduserte avfallsmengder
 • Redusert forurensning
  - Tiltak som reduserer forurensning og/eller spredning av eksisterende foruernsning, herunder oppryddning av gammel forurensning 

Noe du lurer på?

Ring 22 86 57 85, eller send oss en e-post

Vil du melde på boligselskapet ditt?

Last ned skjemaet i lenken under. Utfylt skjema og bilder sendes til obosprisen@obos.no. 

Klikk her for å laste ned skjemaet