OBOS-medlemmer trenger ikke melde adresseendring

Nye kommuner og adresser fra 1. januar

Fra og med 1. januar 2020 skjer det store endringer i fylkes- og kommunestrukturen i Norge. Både kommune- og fylkesantallet justeres ned, og fra 2020 vil det være vil det være 356 kommuner og 11 fylker inkludert Oslo. I tillegg vil det også bli noen grensejusteringer.

OBOS forvalter ca. 2 000 selskaper i hele landet, og vi har ca. 500 000 adresser som må oppdateres.

Dersom du er OBOS-medlem trenger du ikke melde adresseendring til oss, vi oppdaterer alle adresser fortløpende etter 01.01.2020.

Lukk
Hopp til innholdet

Borettslag får låne mer

Når et borettslag trenger penger til vedlikehold er det vanlig å ta opp et felles lån med sikkerhet i bygningsmassen. Det er ikke mulig hvis du bor i et boligsameie.

De aller fleste norske borettslag er i meget god stand. Grunnen er at det har vært mulig å skaffe penger til nødvendig vedlikehold. Det er nemlig ikke like lett om du bor i et boligsameie.

I et borettslag eier beboerne bygningene i fellesskap. Derfor kan de også ta opp et felles lån med sikkerhet i bygningene og får låne mer. I et sameie derimot eier hver beboer sin del av bygningen.

Dermed må hver enkelt beboer stå ansvarlig for sitt eget lån - også de pengene som kreves til felles vedlikehold. Derfor finansieres slike felles løft av hver enkelt boligeier.

Fordeler med felles lån:

  • Alle har råd til å bli boende selv om byggningene trenger kostbart vedlikehold
  • Ingen behøver å søke om individuelt lån eller bruke sparepenger
  • Lånet nedbetales via felleskostnadene
  • Mer fleksibel nedbetalingstid på lånet
  • Lånet følger boligen - flytter du, tar du ikke med deg lånet
  • Enkelt for styret


Les mer om hvordan felleslån fungerer for sameier

Få best mulig pris!

OBOS Eiendomsmeglere vet hva kjøperne er ute etter. Det er noe av årsaken til at vi oppnår så gode salgspriser.