OBOS-medlemmer trenger ikke melde adresseendring

Nye kommuner og adresser fra 1. januar

Fra og med 1. januar 2020 skjer det store endringer i fylkes- og kommunestrukturen i Norge. Både kommune- og fylkesantallet justeres ned, og fra 2020 vil det være vil det være 356 kommuner og 11 fylker inkludert Oslo. I tillegg vil det også bli noen grensejusteringer.

OBOS forvalter ca. 2 000 selskaper i hele landet, og vi har ca. 500 000 adresser som må oppdateres.

Dersom du er OBOS-medlem trenger du ikke melde adresseendring til oss, vi oppdaterer alle adresser fortløpende etter 01.01.2020.

Lukk
Hopp til innholdet

Forkjøpsrett

Forkjøpsretten kan gi deg nøkkelen til boligen uten at du må være med i budrunden.

Er du den som har lengst ansiennitet, altså vært OBOS-medlem lengst av alle som har meldt interesse innen fristen, kan du kjøpe leiligheten til samme pris som det høyeste budet. Du trenger ikke et eviglangt OBOS-medlemskap. Det er mange eksempler på OBOS-medlemmer som har tatt boliger på forkjøp med kun måneders ansiennitet.

Tror du eviglangt OBOS-medlemskap er det eneste som duger? Tro om igjen! Det er mange eksempler på at kort ansiennitet er bedre enn ingen ansiennitet!

Få best mulig pris!

OBOS Eiendomsmeglere vet hva kjøperne er ute etter. Det er noe av årsaken til at vi oppnår så gode salgspriser.