OBOS-medlemmer trenger ikke melde adresseendring

Nye kommuner og adresser fra 1. januar

Fra og med 1. januar 2020 skjer det store endringer i fylkes- og kommunestrukturen i Norge. Både kommune- og fylkesantallet justeres ned, og fra 2020 vil det være vil det være 356 kommuner og 11 fylker inkludert Oslo. I tillegg vil det også bli noen grensejusteringer.

OBOS forvalter ca. 2 000 selskaper i hele landet, og vi har ca. 500 000 adresser som må oppdateres.

Dersom du er OBOS-medlem trenger du ikke melde adresseendring til oss, vi oppdaterer alle adresser fortløpende etter 01.01.2020.

Lukk
Hopp til innholdet

God boligstandard

De aller fleste norske borettslag er i meget god stand. Grunnen er at de har kunnet finansiere nødvendig vedlikehold.

Når et borettslag trenger penger til vedlikehold er det vanlig å ta opp et felles lån. Det kan de gjøre fordi beboerne eier bygningene i fellesskap og kan stille med sikkerhet i bygningene ovenfor banken. Da får de ofte låne mer enn for eksempel beboerne i et sameie.

Å ta opp felles lån er nemlig ikke like lett for dem som bor i et sameie. Der ender ofte beboerne opp med individuelle lån til felles vedlikehold, lån som de ofte drar med seg etter at de har solgt boligen og flyttet videre.

Borettslag får ofte låne mer enn sameier

Styret har ansvar for vedlikehold av fasader, tak, inngangspartier, fellesarealer både inne og ute på alle boligene i borettslaget. Kanskje er det derfor vi, i en undersøkelse tilbake i 2013, fant at borettslag har betydelig færre forsikringsskader enn boligsameier?

Få best mulig pris!

OBOS Eiendomsmeglere vet hva kjøperne er ute etter. Det er noe av årsaken til at vi oppnår så gode salgspriser.