OBOS-medlemmer trenger ikke melde adresseendring

Nye kommuner og adresser fra 1. januar

Fra og med 1. januar 2020 skjer det store endringer i fylkes- og kommunestrukturen i Norge. Både kommune- og fylkesantallet justeres ned, og fra 2020 vil det være vil det være 356 kommuner og 11 fylker inkludert Oslo. I tillegg vil det også bli noen grensejusteringer.

OBOS forvalter ca. 2 000 selskaper i hele landet, og vi har ca. 500 000 adresser som må oppdateres.

Dersom du er OBOS-medlem trenger du ikke melde adresseendring til oss, vi oppdaterer alle adresser fortløpende etter 01.01.2020.

Lukk
Hopp til innholdet

Stabilt bomiljø

En av de største fordelene med borettslag er at utleiemulighetene er begrenset. Men utleie er likevel fullt mulig for alle som har behov for det.

Prinsippet om at du som eier leiligheten også bor i den, gjør borettslag til en god boform.

Det skaper stabile bomiljøer og gode nabolag. Beboerne har egeninteresse av å ta vare på sin egen bolig og området rundt. Ofte har de også et langtidsperspektiv på hvor lenge de blir boende.

En mamma som holder sin lille baby
Borettslag er ofte stabile og gode nabolag, både for voksne og barn.

Utleie er mulig - også i borettslag!

I sameier kan du leie ut så lenge de vil, men i borettslag er det begresninger på utleie. Du kan likevel leie ut.

Hovedregelen for utleie i et borettslag er at du må ha bodd i boligen i minst ett av de siste to årene, og da kan du ikke leie ut lenger enn i tre år. Du må også få en godkjenning fra styret.

Dersom livssituasjonen krever det, for eksempel om du får et nytt arbeidssted, skal studere i en annen by, blir syk eller skal i militæret har du gode muligheter til å leie ut boligen din.

Overføring til familie

Dersom du ønsker å overlate bruken av boligen til barn, barnebarn, foreldre eller besteforeldre, kan du gjøre det – så lenge du måtte ønske.