Hopp til innholdet

Stabilt bomiljø

En av de største fordelene med borettslag er at utleiemulighetene er begrenset. Dermed er det i stor grad eierne selv som bor der.

Det skaper stabile og gode nabolag, både fordi eierne har egeninteresse av å ta vare på sin egen bolig og området rundt, og fordi de ofte har et langtidsperspektiv på hvor lenge de blir boende.

En mamma som holder sin lille baby

I boligsameier kan eierne leie ut så lenge de vil, men i borettslag er det begresninger på utleie.

Prinsippet om at du som eier leiligheten også bor i den, gjør borettslag til en god boform. Det skaper stabile bomiljøer og gode nabolag.

Utleie er mulig

Det er mulig å leie ut leiligheter i borettslag i et begrenset tidsrom og etter godkjenning fra styret.

Hovedregelen for utleie i et borettslag er at du må ha bodd i boligen i minst ett av de siste to årene, og da kan du ikke leie ut lenger enn i tre år.

Dersom livssituasjonen krever det, for eksempel om du får et nytt arbeidssted, skal studere i en annen by, blir syk eller skal i militæret har du gode muligheter til å leie ut boligen din.

Overføring til familie

Dersom du ønsker å overlate bruken av boligen til barn, barnebarn, foreldre eller besteforeldre, kan du gjøre det – så lenge du måtte ønske.