OBOS-medlemmer trenger ikke melde adresseendring

Nye kommuner og adresser fra 1. januar

Fra og med 1. januar 2020 skjer det store endringer i fylkes- og kommunestrukturen i Norge. Både kommune- og fylkesantallet justeres ned, og fra 2020 vil det være 356 kommuner og 11 fylker inkludert Oslo. I tillegg vil det også bli noen grensejusteringer.

OBOS forvalter ca. 2 000 selskaper i hele landet, og vi har ca. 500 000 adresser som må oppdateres.

Dersom du er OBOS-medlem trenger du ikke melde adresseendring til oss, vi oppdaterer alle adresser fortløpende etter 01.01.2020.

Lukk

Salg av utleieboligene i OBOS

Til deg som leier i en av utleieboligene som er solgt.

Bystyret i Oslo vedtok den 22. oktober, 2014 å kjøpe utleieboligene av OBOS. Overdragelsen ble gjort ved årsskiftet 2014 / 2015. 

Som du tidligere har blitt informert om, vil du kunne fortsette leieforholdet i henhold til den leiekontrakten som er inngått. Det betyr at du får bo i leiligheten ut leieperioden.  

Fra 1. januar 2015 skal du betale husleie til Oslo kommune. 

Har du spørsmål angående overtakelsen eller andre henvendelser. Ta kontakt med oss på.

E-post: obul@obos.no 
Telefon: Tlf: 23 16 51 07 (Katrine Kårby Gaye), eller 23 16 51 05 (Siw Frisk)

Spørsmål til ny eier:

Ny eier er Boligbygg på vegne av Oslo kommune. De kan kontaktes på:

E-post: postmottak@bby.oslo.kommune.no
Telefon: 23 46 05 00.

Se også: Boligbygg sine hjemmesider: boligbygg.no for mer informasjon.

 
TAKK FOR SAMARBEIDET SÅ LANGT - VENNLIG HILSEN OBOS UTLEIEBOLIG