Oppdatering pågår

Våre digitale bygningsarbeidere oppdaterer forkjøpsboligsidene. Vi beregner å være på lufta igjen cirka kl 13. Vi beklager ev. ulemper dette medfører.

Lukk

Overføre medlemskap ved dødsbo

Medlemskap i OBOS kan byttes med andre familiemedlemmer. Benytt dette skjemaet ved overføring/arv ved dødsfall.

Ved dødsfall må u-/skifteattest fremlegges, med fullmakter fra evnt. oppførte arvinger.
Ingen kan, ved overføring av medlemskapet, få bedre ansiennitet enn siste innehaver av medlemskapet, og heller ikke ansiennitet fra før sin egen fødselsdato.

Slik gjør du det

  • Fyll inn skjemaet under, skriv det ut.
  • Signaturer: Innhent signatur fra den som gir fra seg og den som mottar medlemskapet. To vitner må signere på side to for å bekrefte slektskapet.
  • Legg merke til at den som overtar medlemskapet ikke kan få lenger ansiennitet enn fra egen fødselsdato.
  • Send skjemaet som scannet dokument eller bilde per e-post til medlem@obos.no . Merk e-posten «Overføring» i emnefeltet. Alternativt send per post til OBOS Medlemsservice, Postboks 6666 St Olavs plass, 0129 Oslo. Overføringer innsendt før 15:00 blir behandlet samme dag, og du vil motta en bekreftelse når overføringen er utført.

Bekreftelse av underskrift(er) og slektskap/familiær tilknytning

NB. Foreldre/Barn kan ikke vitne for hverandre.

Vi er begge myndige og bosatt i Norge, og vi bekrefter:

  1. At opplysningene ovenfor om slektskap/familiær tilknytning mellom den/de som overfører og den som får medlemskapet overført til seg, er korrekte, og
  2. At underskriver(ne) er over 18 år og har underskrevet eller vedkjent seg sin(e) underskrifter.