Overføre medlemskap ved dødsbo

Medlemskap i OBOS kan byttes med andre familiemedlemmer. Benytt dette skjemaet ved overføring/arv ved dødsfall.

Ved dødsfall må u-/skifteattest fremlegges, med fullmakter fra evnt. oppførte arvinger.
Ingen kan, ved overføring av medlemskapet, få bedre ansiennitet enn siste innehaver av medlemskapet, og heller ikke ansiennitet fra før sin egen fødselsdato.

Slik gjør du det

  • Fyll inn skjemaet under, skriv det ut.
  • Innhent signatur fra arvinger eller den som representerer arvingene.
  • Legg merke til at den som overtar medlemskapet ikke kan få lenger ansiennitet enn fra egen fødselsdato.
  • Send skjema og skifteattest per e-post til medlem@obos.no . Merk e-posten «Overføring» i emnefeltet. Overføringer innsendt før 14:00 blir behandlet samme dag, og du vil motta en bekreftelse når overføringen er utført.

Alternativt send skjemaet og skifteattest per post til OBOS Medlemsservice, Postboks 6666 St Olavs plass, 0129 Oslo.

Bekreftelse av underskrift(er) og slektskap/familiær tilknytning

NB. Foreldre/Barn kan ikke vitne for hverandre.

Vi er begge myndige og bosatt i Norge, og vi bekrefter:

  1. At opplysningene ovenfor om slektskap/familiær tilknytning mellom den/de som overfører og den som får medlemskapet overført til seg, er korrekte, og
  2. At underskriver(ne) er over 18 år og har underskrevet eller vedkjent seg sin(e) underskrifter.