OBOS bidrar – dette er våre tiltak

Informasjon til medlemmer og kunder

Norge og verden er nå inne i krevende tider. OBOS skal bidra i den nasjonale dugnaden og vi gjør det vi kan for å være i normal drift. Vi har derfor satt inn en rekke tiltak for å beskytte våre medlemmer, samarbeidspartnere, kunder og ansatte fra smitte.

Dette er våre tiltak
Lukk

Utmelding

Vil du melde deg ut av OBOS, kan du gjøre det her.

Ved utmelding mister du opparbeidet ansiennitet og ved eventuell senere innmelding må du betale engangs andelskapital på nytt. 

Spørsmål? 

Kontakt oss på 22 86 59 90 eller medlemsservice@obos.no.

Ja, jeg vil melde meg ut av OBOS