OBOS bidrar – dette er våre tiltak

Informasjon til medlemmer og kunder

Norge og verden er nå inne i krevende tider. OBOS skal bidra i den nasjonale dugnaden og vi gjør det vi kan for å være i normal drift. Vi har derfor satt inn en rekke tiltak for å beskytte våre medlemmer, samarbeidspartnere, kunder og ansatte fra smitte.

Dette er våre tiltak
Lukk

Utmelding

Hvis du ønsker å melde deg ut kan du sende en e-post til medlem@obos.no.

Ved utmelding mister du opparbeidet ansiennitet og ved eventuell senere innmelding må du betale engangs andelskapital på nytt. 

Spørsmål? 

Kontakt oss på 22 86 59 90 eller medlem@obos.no.