Overføre OBOS-bolig

Det er fullt mulig å overføre OBOS-boligen sin til noen i nær familie. Dette utløser i all hovedsak ikke forkjøpsrett.

Det er mange som overfører OBOS-boligen sin til noen i nær familie. Overføring kan gjøres i forbindelse med dødsfall der gjenlevende ektefelle skal overta eierskapet, og du kan også overføre boligen til søsken, partner eller ektefelle, eller til egne eller ektefelles barn, barnebarn, foreldre eller besteforeldre. Du kan også overføre den til noen du har hatt felles husstand med i over to år, altså en samboer.

Les medlemsvilkårene for mer informasjon om ansiennitetsberegning, fordeling av boliger, overføring av medlemskap mv.

For å få tilsendt papirer for å overføre bolig fyller du ut dette skjemaet.

Overføring utløser som regel ikke forkjøpsrett 

Mange lurer på om denne typen overføring utløser forkjøpsrett. Svaret er at en overføring i all hovedsak ikke gjør det. Unntaket er hvis du har kjøpt en ny bolig i et OBOS-borettslag, og har brukt forkjøpsretten din på den. Da kan du som regel ikke overføre den gamle boligen til en av dine familiemedlemmer uten at det utløser forkjøpsrett.

Du mister ansienniteten din ved overføring

Ved overføring følger for øvrig medlemskapet og ansienniteten som regel boligen. Hvis du fortsatt ønsker å være medlem etter overføringen, må du altså melde deg inn på nytt. Den som overtar boligen – og ansienniteten – din, vil ikke kunne ha lenger ansiennitet enn sin egen fødselsdato – uansett hvor lang ansienniteten i utgangspunktet var.

Kostnader ved overføring

I forbindelse med overføringen påløper det som regel et eierskiftegebyr på 4661 kroner og gebyr for tinglysning og grunnboksutskrift på 680 kroner. For eierskifte i forbindelse med dødsfall der gjenlevende ektefelle skal sitte i uskifte er det ikke gebyr. 

 

Overføring av bolig