OBOS-medlemmer trenger ikke melde adresseendring

Nye kommuner og adresser fra 1. januar

Fra og med 1. januar 2020 skjer det store endringer i fylkes- og kommunestrukturen i Norge. Både kommune- og fylkesantallet justeres ned, og fra 2020 vil det være 356 kommuner og 11 fylker inkludert Oslo. I tillegg vil det også bli noen grensejusteringer.

OBOS forvalter ca. 2 000 selskaper i hele landet, og vi har ca. 500 000 adresser som må oppdateres.

Dersom du er OBOS-medlem trenger du ikke melde adresseendring til oss, vi oppdaterer alle adresser fortløpende etter 01.01.2020.

Lukk

Billettfond Nøtteknekkeren 2019

Onsdag 11. desember skal salen fylles med elever og lærere som får se Nøtteknekkeren på Operaen. Fristen for å søke om billetter har nå gått ut.

karusellbilde: notteknekkeren

Onsdag 11. desember klokken 13.00 skal OBOS og Den Norske Opera & Ballett fylle en hel sal med glade elever og lærere som får se Nøtteknekkeren. 

Fristen for å søke om billetter har nå gått ut. Fristen var 15. oktober. 

Prosjektet er et samarbeid mellom DNO&B og OBOS.

En by med et rikt kulturliv er et godt sted å bo. Derfor støtter OBOS kulturen.

Transport: Skolen må selv stå for transport