Endre adresse

Har du endret adresse trenger vi å få dette registrert i vårt system, slik at brev, faktura og OBOS-bladet fortsatt kommer fram til deg.

TIPS: Endrer du adresse via Min Side, slipper du å fylle inn hele skjemaet selv!

Spørsmål?

Kontakt oss på 22 86 59 90 eller medlemsservice@obos.no.

Adresseendring