OBOS-medlemmer trenger ikke melde adresseendring

Nye kommuner og adresser fra 1. januar

Fra og med 1. januar 2020 skjer det store endringer i fylkes- og kommunestrukturen i Norge. Både kommune- og fylkesantallet justeres ned, og fra 2020 vil det være 356 kommuner og 11 fylker inkludert Oslo. I tillegg vil det også bli noen grensejusteringer.

OBOS forvalter ca. 2 000 selskaper i hele landet, og vi har ca. 500 000 adresser som må oppdateres.

Dersom du er OBOS-medlem trenger du ikke melde adresseendring til oss, vi oppdaterer alle adresser fortløpende etter 01.01.2020.

Lukk
Hopp til innholdet

Overføre eller bytte medlemskap

Medlemskap i OBOS kan overføres til, eller byttes med familiemedlemmer. Kanskje kan ansienniteten du har spart opp utgjøre den store forskjellen i boligjakten for en du er glad i?

Hvem kan du overføre medlemskapet til?

Du kan overføre medlemskapet ditt til, eller bytte med, ektefelle, samboer (dokumentert i minst to år), søsken, barn, barnebarn, foreldre eller andre slektninger i rett opp- eller nedstigende linje for deg eller ektefellen din.

Egen alder er maks ansiennitet

Legg merke til at den som overtar medlemskapet ikke kan få lenger ansiennitet enn fra egen fødselsdato.

Hva hvis du eier en OBOS-bolig med medlemskapet?

Dersom medlemskapet er knyttet til en OBOS-bolig, kan det kun overføres sammen med boligen.

Hva hvis den som skal få medlemskapet vil bruke forkjøpsretten med en gang?

Det er ganske vanlig å overføre OBOS-medlemskapet sitt til familiemedlemmer som trenger lenger ansiennitet for å kunne kjøpe en bolig på forkjøpsrett. Denne overføringen må være i orden før du kan melde forkjøpsrett. I praksis betyr det at vi må ha mottatt skjema for overføring senest kl. 15.00 den dagen meldefristen utløper.