Hopp til innholdet Chat med oss!

Overføre eller bytte medlemskap

Medlemskap i OBOS kan overføres til, eller byttes med familiemedlemmer. Kanskje kan ansienniteten du har spart opp utgjøre den store forskjellen i boligjakten for en du er glad i?

Hvem kan du overføre medlemskapet til?

Du kan overføre medlemskapet ditt til, eller bytte med, ektefelle, samboer (dokumentert i minst to år), søsken, barn, barnebarn, foreldre eller andre slektninger i rett opp- eller nedstigende linje for deg eller ektefellen din.
Merk at den som overtar medlemskapet ikke kan få lenger ansiennitet enn fra egen fødselsdato.

Hva hvis du eier en OBOS-bolig med medlemskapet?

Dersom medlemskapet er knyttet til en OBOS-bolig, kan det kun overføres sammen med boligen.

Hva hvis den som skal få medlemskapet vil bruke forkjøpsretten med en gang?

Dersom den du overfører til skal benytte medlemskapet til å melde forkjøpsrett på en bolig som ligger ute nå, må skjemaet være sendt senest kl. 15.00 dagen meldefristen for forkjøpsrett går ut.