Overføre OBOS-bolig

Overføring av bolig til nærstående er et unntak fra forkjøpsretten.

En OBOS-bolig kan overføres til:

  • Medlemmets slektning i rett opp- og nedstigende linje samt adoptivbarn.
  • Medlemmets ektefelle eller partner.
  • Ektefellens slektning i rett opp- og nedstigende linje samt adoptivbarn.
  • Medlemmets søster eller bror.
  • Den som medlemmet de siste to år har hatt felles husstand med (samboer).

I forbindelse med overføringen påløper det som regel et eierskiftegebyr på 5000 kroner og gebyr for tinglysning og Grunnboksutskrift på 630 kroner. For eierskifte i forbindelse med dødsfall der gjenlevende ektefelle skal sitte i uskifte er det ikke gebyr.

HUSK: Medlemskapet følger boligen ved overføring, og ansienniteten forkortes til fødselsdato dersom medlemskapet er eldre enn det nye medlemmet.

Spørsmål? 

Kontakt oss på 02333 eller forkjop@obos.no.

Overføring av bolig

Chat med oss!