Bli med å bestemme navnet til neste boligprosjekt på Frysja

I Frysjaparken lanserer Stor-Oslo Eiendom og OBOS snart siste boligfelt i dette prosjektet. Hjelp oss med å sette navn på det nye borettslaget som kommer her. Skriv inn dine navneforslag her!