Befaringer

Fra det er trygt å ferdes i bygget i byggeprosessen, til ett år etter at du har flyttet inn i boligen vil vi invitere til befaringer. Her kan du lese om de ulike befaringene.

Byggeplassbefaring
Byggeplassbefaring

Byggeplassvisning

Underveis i byggeprosessen, når vi mener det er trygt å ferdes i bygget, vil vi invitere til visning på byggeplassen. Her vil du kunne se din egen bolig for første gang, og samtidig også hilse på noen av dine nye naboer.

Ved befaringstidspunktet vil ikke alle arbeider være ferdigstilt, og det er derfor ikke meningen at du som kjøper skal påpeke feil og mangler på overflatene inne i leiligheten. Derimot ønskes det tilbakemelding om du oppdager feil ved tilvalg dere har bestilt. Ser du f. eks at parketten ikke er den dere har bestilt så må du si fra.

Ferdigbefaring

På ferdigbefaringen vil du få besiktige boligen sammen med OBOS og en innleid takstmann. En representant fra entreprenøren vil også være tilstede. På denne befaringen vil vi se på gulv, vegger, tak og innredning i alle rom for å se at arbeider er rett utført, og at boligen har de kvaliteter og den leveransen som er avtalt. Det vil bli skrevet egen protokoll fra befaringen som du får en kopi av. I denne protokollen vil det fremgå hvem som var tilstede og om det ble avdekket synlige feil/mangler.

Hva må boligkjøper forberede seg på?

Ved ferdigbefaringstidspunktet er det minimum to uker frem til overtakelse, og i den perioden vil det fortsatt pågå byggearbeider. Du kan derfor kunne se at det gjenstående arbeider i inngangspartier, trappeoppganger og i utvendige fellesarealer.

Ved ferdigbefaring vil ikke kjøperne kunne befare fellesarealer som boder og parkeringsplass. Disse arealene befares sammen men valgt beboerrepresentant som velges på innflytningsmøte. Derimot vil du på overtakelsen bli vist hvor i fellesarealet du har fått bod og parkeringsplass hvis du har bestilt det. (Årsaken til min tekst er at flere tror at de skal gå en befaring av boden og parkeringen på ferdigbefaringen, og at de eier boden og parkeringen og om de mener noe ikke er bra nok så krever de det ført på protokollen for leiligheten. Dette ønskes unngått i en god tekst)

Ved befaring av fellesarealer som gangarealer, trappeoppganger, parkeringsarealer, bodarealer, tekniske rom, utvendige fasader og tak, samt tekniske anlegg må flere av leilighetskjøpere delta på befaringene som beboerrepresentanter. Som regel er det tilstrekkelig med fire personer som kan fordele de forskjellige befaringene seg i mellom.

Utbygger stiller med fagkompetanse i relevante fag for befaringen, men det er positivt om de som stiller fra beboerne har en bygningsmessig eller teknisk bakgrunn. Har du det så oppfordrer vi deg til å melde deg som beboerrepresentant.

Befaringene avholdes i arbeidstiden og varer normalt 2-3 timer for ferdigbefaringen, og så det samme på overtakelsen. Utbygger kan dessverre ikke dekke tapt inntekt. Som beboerrepresentant er du en deltaker på aktuell befaring sammen med en eller flere representanter fra utbygger. Det vil også delta personell fra entreprenørene. Sammen befarer dere fellesarealene med mål om å avdekke eventuelle feil eller mangler ved entreprenørens leveranser. Beboerrepresentantene vil før befaringene starter bli innkalt til en gjennomgang av hva som skal foregå på befaringene. Der vil dere kunne stille spørsmål om det dere lurer på.