OBOS bidrar – dette er våre tiltak

Informasjon til medlemmer og kunder

Norge og verden er nå inne i krevende tider. OBOS skal bidra i den nasjonale dugnaden og vi gjør det vi kan for å være i normal drift. Vi har derfor satt inn en rekke tiltak for å beskytte våre medlemmer, samarbeidspartnere, kunder og ansatte fra smitte.

Dette er våre tiltak
Lukk
Hopp til innholdet
Fremtidens Fornebu - Flytårnparken

Fremtidens Fornebu

I første halvdel av 2018 revideres kommunedelplanen for Fornebu. Planen er det overordnede verktøyet for utviklingen av Fornebu og er utarbeidet av Bærum Kommune.

I forslaget til planen legges det opp til at boligantallet på Fornebu økes fra 6 300 til 11 000 boliger. Dette skal gjøres gjennom mer bymessig utvikling på de gjenstående tomteområdene.

Nansenparken, grøntområder og naturreservater berøres ikke, det vil med andre ord fortsatt være like mye park og grønne områder som tidligere planlagt.

Tre områder

Fornebu deles hovedsakelig inn i tre områder i den nye planen, «Byen», «Parken» og «Landet». Det legges vekt på bebyggelse med variert arkitektur og høyder, alt skal ikke bli urban bebyggelse.

OBOS Fornebu AS eier flere tomteområder vest for Snarøyveien, hvor de fleste ligger på innsiden av Forneburingen mot sentraldammen i Nansenparken.

Her planlegger vi varierte boligtyper (leiligheter, rekkehus, blokk, byvilla) og i tillegg legger vi opp til handel- og servicefunksjoner på bakkeplan mot Forneburingen. Områdene nærmest de planlagte t-banestasjonene vil ha størst grad av bymessig utforming, og t-banen tar deg til Oslo sentrum på under 15 minutter.

Satser på klima og miljø

Miljø- og klimaambisjonene for Fornebu er høye, og OBOS inntar en offensiv rolle knyttet til dette. Vi arbeider med flere spennende konsepter innenfor miljø, transport og sosial bærekraft som vil bidra positivt i Fornebusamfunnet.

Den nye kommunedelplanen gir muligheter for en fremtidsrettet utvikling av Fornebu, med et mangfold av både boliger og service- og tjenestetilbud. Samtidig vil de stedegne kvalitetene, slik som nærhet til sjøen og gode rekreasjonsområder, forblir bevart og tilgjengelig for enda flere.