Hopp til innholdet

Nå bygger vi Kvarteret

Et stort byggeprosjekt som Kvarteret involverer mange mennesker. Vi opptatt av å ta hensyn til både deg som skal flytte inn og du som bor i nabolaget. Følg med når Kvarteret bygges.

Trafikksikkerhet – for deg og dine

Kvarteret vil bli et populært område, og trafikksikkerhet står høyt på agendaen vår. Vi vil i byggeperioden jobbe aktivt med merking og skilting på området, og yrkessjåførene er både opptatt av og forpliktet til å overholde trafikkregler og å kjøre forsiktig. Trafikken til og fra byggeplassen vil i all hovedsak gå via Messeveien, ikke i Nesgata.

Hold deg oppdatert om prosjektet 

Vi er opptatt av at du skal føle deg trygg, og vil merke best mulig for gående, syklende og bilister når vi må gjøre arbeider som påvirker fremkommeligheten i området. Vi ber alle som befinner seg i nærheten av byggeplassen om å følge oppsatte merkingen. I tillegg har vi etablert en oppslagstavle med informasjon om status i prosjektet i Nesgata. Denne oppslagstavlen vil vi holde oppdatert etter hvert som prosjektet utvikler seg.

Dame henter ut bysykkel i Lillestrøm.

Byggingen er i gang

Høsten 2019 flyttet Otto Olsen AS fra sine lokaler i Nesgata 19. I januar 2020 startet riving av de gamle byggene på tomten.

I perioden vår 2020 og til sommer 2021 bygges det gradvis ny infrastruktur i grunn. Denne infrastrukturen vil gå fra Nesgata i nord, sørover langs Messeveien og ende ved rundkjøringen i krysset Svelleveien – Dynoveien. Det vil også bygges ut noe infrastruktur inne på tomten Nesgata 19.

Første byggetrinn, Kvartal 1, har planlagt oppstart sommeren 2020 med forventet ferdigstillelse 3.kvartal 2022.

Lyst til å ta en titt?

Onsdag 19. februar
kl 14.00 - 18.00
Søndag 23. februar
kl 14.30 - 16.00
Mandag 24. februar
kl 16.00 - 18.00