project logo
Storøya på Fornebu

500 boliger - sameier

Dette er Storøya

Nærområdet
12 kilometer med strender

Transport
Busser, båt og sykkelvei til Oslo sentrum

Innkjøp
Kjøpesenter på Fornebu

For de yngste
Barnehage, barneskole og ungdomsskole

Pris
Fra 6,2 til 12,49 millioner

Innflytting
Planlagt fra 4. kvartal 2019