OBOS-medlemmer trenger ikke melde adresseendring

Nye kommuner og adresser fra 1. januar

Fra og med 1. januar 2020 skjer det store endringer i fylkes- og kommunestrukturen i Norge. Både kommune- og fylkesantallet justeres ned, og fra 2020 vil det være 356 kommuner og 11 fylker inkludert Oslo. I tillegg vil det også bli noen grensejusteringer.

OBOS forvalter ca. 2 000 selskaper i hele landet, og vi har ca. 500 000 adresser som må oppdateres.

Dersom du er OBOS-medlem trenger du ikke melde adresseendring til oss, vi oppdaterer alle adresser fortløpende etter 01.01.2020.

Lukk

Salgsstart og forkjøpsrett

Nå kan du sikre deg en helt ny bolig i Øvre Tokstad borettslag. Fristen for å melde forkjøp er tirsdag 28. mars kl. 12.00.

OBOS-medlemer har forkjøpsrett på boligene ved salgsstart. Det vil si at medlemmer velger og kjøper bolig før andre. 

Fristen for å bruke forkjøpsretten er tirsdag 28. mars kl. 12.00.

Når fristen for å melde forkjøpsrett har utløpt, blir boligene fordelt etter ansiennitet. Den som har vært OBOS-medlem lengst, får velge bolig først. Etter at OBOS-medlemmer har valgt og kjøpt bolig, åpnes salget for alle.

Vurderer du å benytte forkjøpsretten? 

Kontakt salgsansvarlig Erlend Kvaløy på tlf. 922 22 006 eller via e-post, og husk å gjøre det før 28. mars kl. 12.00! Erlend svarer selvsagt også på alt du måtte lure på om boligene, området og kjøpsprosessen.