Salgsmøte Frysjalia

Nå starter salget av 74 nye boliger i Frysjaparken. Prosessen starter med et salgsmøte. Møtet er åpent for alle, men OBOS-medlemmer har forkjøpsrett og stiller foran i køen.

For å sikre deg en av de nye leilighetene i Frysjaparken må du melde deg på og delta på salgsmøtet.

Tid: Torsdag 19. oktober kl. 18.00
Sted: Hos OBOS, Hammersborg Torg 1, Oslo sentrum – se kart (Google).

På salgsmøtet får du vite mer om Frysjaparken og kjøpsprosessen. Deretter kjøper OBOS-medlemmene bolig etter tur. Den som har vært medlem lengst får velge bolig først. Til slutt får ikke-medlemmer velge og kjøpe bolig etter loddtrekning. De som kjøper bolig på salgsmøtet signerer en forenklet, men bindende kontrakt.

Fullmakt

Er du forhindret fra å møte opp selv? Du kan sende en stedfortreder med signert fullmakt.

Skal du benytte deg av ansienniteten til noen andre i familien? Du kan fylle ut og ta med deg skjema for å kjøpe og overføre salgskontrakt.

Dette må du ha på plass før salgsmøtet

Finansiering

Vi må vite at du har finansieringen i orden før du kan kjøpe. På salgsmøtet må du derfor ta med et finansieringsbevis, eller telefonnummer til en i banken din som kan bekrefte finansieringen. 

For å kunne bruke forkjøpsretten, må du i tillegg:

• Være OBOS-medlem og ha betalt kontingenten.
• Melde deg på salgsmøtet før det starter.
• Møte opp til salgsmøtet i god tid. 

Vi bruker listen over påmeldte til å registrere deg når du ankommer salgsmøtet. Kommer du for sent må du velge bolig til slutt, uansett om du er medlem eller ikke.

Påmelding

Ja, jeg vil delta på salgsmøtet for Frysjaparken

Vi bygger boligene i Frysjaparken