OBOS-medlemmer trenger ikke melde adresseendring

Nye kommuner og adresser fra 1. januar

Fra og med 1. januar 2020 skjer det store endringer i fylkes- og kommunestrukturen i Norge. Både kommune- og fylkesantallet justeres ned, og fra 2020 vil det være 356 kommuner og 11 fylker inkludert Oslo. I tillegg vil det også bli noen grensejusteringer.

OBOS forvalter ca. 2 000 selskaper i hele landet, og vi har ca. 500 000 adresser som må oppdateres.

Dersom du er OBOS-medlem trenger du ikke melde adresseendring til oss, vi oppdaterer alle adresser fortløpende etter 01.01.2020.

Lukk

Kom på visning

Besøk vårt visningssenter i Kværnerbyen og bli bedre kjent med området.

Bilde av ansatte i OBOS

I visningssenteret møter du en av oss som kan fortelle deg mer om området, boligene og kjøpsprosessen. Her kan du se på modeller av hele Kværnerbyen, og av de enkelte prosjektene.

Visningssenteret ligger i Smeltedigelen 2 i Kværnerbyen – se kart (google)

VR-visning

Nå kan du gå på virtuell visning i to utvalgte leiligheter i Kværnerdammen. Besøk vårt visningssenter i Kværnerbyen for å teste brillene selv!

Se film fra visning med VR-briller