OBOS bidrar – dette er våre tiltak

Informasjon til medlemmer og kunder

Norge og verden er nå inne i krevende tider. OBOS skal bidra i den nasjonale dugnaden og vi gjør det vi kan for å være i normal drift. Vi har derfor satt inn en rekke tiltak for å beskytte våre medlemmer, samarbeidspartnere, kunder og ansatte fra smitte.

Dette er våre tiltak
Lukk
Hopp til innholdet
Illustrasjon av fasaden på Middelthunet med trær i forgrunnen.

Tett samarbeid mellom erfarne aktører

Veidekke og OBOS bygger Middelthunet. Veidekke er et av Skandinavias ledende entreprenørselskap og eiendomsutviklere.

– Vi jobber sammen for å bygge gode nabolag.

Veidekke er et av Skandinavias ledende entreprenørselskap og eiendomsutviklere med en omsetning på 32 milliarder kroner (2017) og 8 000 ansatte. I Veidekke Eiendom kombineres entreprenørerfaringen med ambisiøse ideer for å gi hele områder nytt liv og nye muligheter.

Veidekke gjør ting skikkelig. Mange ansatte har eierandeler i selskapet. Du kan stole på at Veidekke er der helt fra tomtekjøp og planlegging til lenge etter at prosjektet er ferdig. Erfaringsflyten i selskapet gjør at Veidekke kan ta på seg svært komplekse prosjekter med god risikohåndtering og kontroll i hele verdikjeden.

Innovativ og langsiktig

Som nabolagsbygger tar Veidekke ansvar gjennom måten de forholder seg til arbeidslivet og kvaliteten i det de leverer. Selskapet drar veksler på de mest innovative byggeprosessene og teknikkene for å sikre alt fra tilgjengelighet for den enkelte, til optimalisering av infrastruktur for alle.

En god nabolagsdynamikk skapes bare gjennom en forpliktelse til langsiktighet. I nabolagene selskapet bygger skal folk vokse og trives i generasjoner. Det Veidekke bygger er en følelse av å høre til.

Les mer på veidekkebolig.no(Lenke ut)